Friday, March 27, 2015

సప్తపదులు1
మందు పాతరలు నాటిన దారుల
నడక కన్నా
శిథిలాల నడుమ అడుగులు
భయోత్పాతాలు
#
సాహసాలు
ప్రాయాల  
ఆభరణాలు
2
కూడలిలో రాలిన పూల బాటలో
అనంత నిరీక్షణలో తడబడటం కన్నా
చూపులూ కలవని
అనితర ఎడబాటులు
దిగులు అఖాతాలు
#
చిరునామాలు
చేరని
మోహాలు
3
జ్వలిత రాత్రులు
రగిలిన యవ్వనాల సాంగత్యపు కోలాహలం కన్నా
కుశలపు కువకువలూ నోచుకోని
సాయంత్రపు తెరిచిన తలుపులు
వేదనలు
#
సావాసాలు
లెక్కించిన వాసాలు
4
మరో భవిష్యత్ కరచాలనపు భరోసా చిగురు లేని నిరాశలుడిగే
వీడ్కోలు కన్నా
అంత్యక్రియల్లాంటి కలయికలు
పెను విషాదాలు
#
చిరపరిచితులూ, అపరిచితులూ
చితులు.
5
కవితోత్సవంలో
నినాదాలు పేల్చి
నిదానాలు పేర్చిన
పద లహరులకన్నా
ప్రేయసికి ప్రేమలేఖాంతాన
వెలిసిన దస్తూరీలు
మారణహోమాలు
#
మరణాలు
చర్విత చరణాలు
6
Children
who are meant to come,
shall come!
#
కన వీలు లేని పిల్లలు
మగర్భశ్రావాలు
7
పూవున్నొక్క రాగమయి
మధుసేవలో తరించే
భ్రమర భ్రమణాలకన్నా
రెక్కలు రాలిన సీతాకోకలు
జీవితేచ్ఛలు
#
శిశిరాలు వసంతాలు
అవిభక్త కవలలు.


...........................................................మణికొండ, 28 మార్చి, 2015................................

Monday, March 23, 2015

naa kodumooru kathalu

 please read my story on my fb wall


.........................................................


https://www.facebook.com/anantu.chintalapalli/posts/839074206158611?fref=nf

Thursday, March 19, 2015

రివ్వున జీవని


మరిక నేను 
జీవితాన్ని సహచసరిస్తూ 
వసించి కదలుతాను
ప్రతి కలతను 
ధూమంలో 
ఎగరేస్తూ పాదం కదిపాను

వైకల్యంపై వ్యధ వ్యర్థం
వికలాన్నే సంబరిస్తూ 
నే
చనీ 
పోతున్నాను
ప్రతి కలతను ధూమంలో 
చెలరేగీ
అడుగుమడుగు కదిలాను

దక్కిందే తలరాతగా తలచాను
దక్కనిదిక  
మదిన తుడిచేస్తూ 
నే  
మరీ కదిలాను
ప్రతి కలతను ధూమంలో 
చిగురేస్తూ 
అంకురించాను 
ఏ తలాన  
సుఖ దు:ఖాల 
ఎడం ఎరుకకు  రాదో
ఆ మజీలీకి
నా మదిని జతచేర్చాను
ప్రతి కలతను ధూమంలో 
రివ్వుమని రేగి పొమ్మన్నాను
నేనే


.............................................................................
(మై జిందగీ కా సాథ్ నిభాతా చలా.... కు ఇలా నా తెలుగు)

ఖామోషియా

మౌనాలు రవాలు
వినేందుకు వస్తావా 
నీ స్పర్శతో విరబూస్తాయోమో
ఆహ్వానించవా నీ ఇంటికి

మాటలాడేందుకు పరితపిస్తున్నాయి
చెప్పనియ్యవా వాటినీ

మౌనాలు నీవీ... నావీ...
పెనవేసుకున్న మన మౌనాలు

యుగాలుగా ఎవరూ చనని 
ఆ వీధిలో నడిచావా ఎపుడైనా
నా త్రికాల లోలకం నిలిచిపోయింది అక్కడే
నా లోన  నే లోనయినవన్నీ నీతో నే చెప్పనా

మౌనాలు సంగీత వాద్యాలు 
కాస్త నాదం నువ్వే తేవా 
మౌనాలు పదాలు
నీ పెదాలు దాటనీయవా

నది నీటి నడకా మౌనమే ఇక్కడ
విరిసిన జాబిలిలో దాగాయి కోటి మౌనాలు
వాన చుక్కకు నాలుక వుందా
రగిలో గుండెల్లోనూ రేగే  ధూమాలు మౌనాలు

మౌనాలు ఆకాశాలు
కాస్త విహరించేందుకు రారాదూ
మౌనాలు అనుభవాలు
ఆ అనుభూతి చెందిందా నీకు


మౌనాలు నీవీ... నావీ...
పెనవేసుకున్న మన మౌనాలు
మాటలాడేందుకు పరితపిస్తున్నాయి
చెప్పనియ్యవా వాటినీ
..........................................................................

ఖామోషియా హిందీ సినీ గీతానికి తెలుగు

సెరెండిపిటి


నేను సిద్ధమయ్యే సరికి ముగిసింది యుద్ధం
విఫలం అనుకున్నప్పుడు తట్టింది విజయం

నా అన్న వారు వెన్నంటి వుంటారు
అనుకున్న తక్షణం నా వెంట లేరెవరు

కన్నీటి వాగు ఎండిపోతున్నప్పుడు
వెక్కి ఏడ్చేందుకు 
తూలి వాల్చేందుకు 
విన్నాను ఓ తెలియని భుజం చప్పుడు

అణువణువూ ద్వేషించాలనుకున్నప్పుడు
వినవచ్చింది ఒక నిజ లయ గుప్పెడు

వెలుగు రేఖ కోసం వేచి చూసినప్పుడు
చూస్తూ చూస్తూ రెప్ప వాల్చినప్పుడూ
అరుణ కాంతి కిరణ తోరణం నా ఆవరణం

అదే కదా జీవితం
అలా కదా జీవనం

రేపటికి నువ్వు సిద్ధం 
నీకు రేపు వుంచిందే నిక్షిప్తం 
నేటికి నీకూ తెలియదు
రేపటికి నిన్నా తెలీదు

విజయంతో నీవు లోకానికి పరిచయం
అపజయంలో నీకు లోకం పరిచితం

కానీయి సదా సంతసమే నీ సంతానం

తుది మరపూ కారాదు 
మెరుపు మురుగూ కాలేదు

అంచు ఇంచు
కొంగు పొంగు 

నేల అడుగు
నింగి తొడుగు

కానీయి సదా వసంతమే నీ సంతకం
..........................................

తుదకు

యిప్పుడిక
యేమీ చెప్పాలని లేదు
నాకు
అంతకన్నా
వొక బలమైన
నిజమైన
గొంతును వినాలని వుంది
అసలు
అలాంటిదంటూ వొకటి వుంటే
#
నే మాట్లాడిన ప్రతి మాటా
నా అంతరాత్మను వెతుకులాడుతూన్నప్పుడు
నేను యిచ్చే ప్రతి సంజాయిషీ
వోడి తిరిగి రాకముందే
మనమంతా
మరణమని
పిలుస్తామే
ఆ అనంత నిశ్శబ్దంలోకి
లీనమవ్వాలని వుంది
#
‘‘అతను చనిపోయే ముందు
ఏదో చెప్ప బోయాడు.
కానీ వినేందుకే
అతని చెంత
యెవ్వరూ లేర’’నిపించుకోవడం కన్నా
‘‘ అతను యేమీ
చెప్పకుండానే
కన్నుమూసాడ’’నిపించుకోవటంలో
యెంతో
తృప్తి
గర్వం
వుంటుంది.
...................................
సర్వేశ్వర్ దయాళ్ సక్సేనా
హిందీ : అంత్ మే

తెలుగు : అనంతు

Wednesday, March 18, 2015

మాటలు

పద్యం మాటున మాటలు
చేతన చేరువన మాటలు
మాటలు విప్లవాలు
మాటలు విగ్రహాలు
మాటలు జాగ్రత్త
*
ప్రియురాలితో ఏకాంతంలో పల్లవించే పురా ఫలాలు మాటలు
కలతల కారడవిన కకావికలుగ రాలిన విషగుళికలు మాటలు
గాలిలో గంధంలా పరిఢవిల్లే మాటలు
హద్దులు దాటి గంధకం తొడుక్కునే మాటలు
మాటలు జాగ్రత్త
*
మాటలు ప్రణయాలు
మాటలు ప్రళయాలు
మాటలు తోటలు
మాటలు గోడలు
మాటలు తూటాలు
మాటలు జూటాలు 
మాటలు లతలు
మాటలు విద్యుల్లతలు
మాటలు జాగ్రత్త
*
పత్తి లాంటి మాటలు
కత్తి లాంటి మాటలు
మోహావేశాలు మదిలో రచియించి ఆలపించే రాగాలు మాటలు
కాంక్ష చిరంతం వర్తించి రగిలించి పెనవేసుకునే పాదులు మాటలు 
ఒట్టి ఆగ్రహాల్లో మనాలను దిష్టిబొమ్మల్లా దగ్ధం చేసే మాటలు
నీకూ నాకూ మధ్య కోటలు మొలిపించి కందకాలు తవ్వేసే మాటలు
మాటలు జాగ్రత్త
*
మాటలు నిచ్చెనలు
సింహాసనం ఎక్కే పాదుకలు మాటలు
మాటలు పాములు
అందలం కూల్చే పాచికలు మాటలు
ప్రళయ భయంకర మౌనాలు మాటలు
నిగూఢ చేలాంచల వనాలు మాటలు
మాటలు ఎద బాటలు
మాటలు ఎడబాటులు
మాటలు జాగ్రత్త
*
మాటలు ద్రోహాలు
మాటలు అహాలు 
మాటలు ఉత్ప్రేక్షలు
మాటలు సంప్రోక్షణలు
మాటలు నీహారికలు
మాటలు అభిసారికలు
మాటలు ఉపమానాలు
మాటలు తాపమానాలు

మాటలు గాయాలు యుగాలు గాలాలు యాగాలు
మాటలు లోయలు అగాధాలు వుచ్చులు మచ్చలు

విభాతాన కదిలే మాతలి రథ చక్రాలు మాటలు
విశ్వాంతాన ఏకాకి కబోది ప్రవచనాలు మాటలు

దళారి ప్రాయ:శ్చిత్తాలు మాటలు
బేహారి పశ్చాత్తాపాలు మాటలు

కవీ !
జాగ్రత్త మాటలు........................................................
మణికొండ, 17మార్చి2015