Friday, November 8, 2013

spirit of hyderabad- 6TV song

మిష్ట్రీ లెన్నో హిష్ట్రీ గున్న మినీ ఇండియా
దక్కన్ ధడ్కన్ జాన్ జుబాన్ చార్ మినారులై
భాగమతి ప్రేమ గుర్తు మంత్ర నగరిదే
చార్ సౌ సాల్ కా షహర్ హై యహీ హైదరాబాద్
అనుపల్లవి
ఖ్వాబోంసే జీతే హై సభీ
మిల్ జాయే అగర్ భీ జహన్నుం
జన్నత్ బనాతే చలో
సిక్స్ టివి ...
స్పిరిట్ ఫ్ హైద్రబాద్  ....................2
చరణం ..1
సుబాహ్ ఉఠేతో చాయ్  ఇరానీ
దోపహర్ కో హై బిర్యానీ
ఫేకం ఫేకీ ఖీంచాతానీ
ఖుల్లంఖుల్లా బాతాకానీ
ప్యార్ కరేతో నవాబ్ కీ రాణీ
పలట్ గయేతో ఫిర్ ఏక్ కహానీ
జీనా మర్ నా ఫిక్స్ యహా పర్
గోల్ గుమ్మజ్ ఫిర్ కే ఆకర్
ఈ నగరంలో వెలుగూనీడల్లో త్యాగాలెన్నెన్నో జీవించే  ఇలా
సిక్స్ టివి ...
స్పిరిట్ ఫ్ హైద్రబాద్  .............................2
చరణం ....2
కోటల్లోనే కోరికలుంటాయ్
రాజుల్తో మా పోలికలుంటాయ్
నిన్నారేపటి ఫికరే లేదు
ఈరోజన్నది గడిస్తె సాలు
కష్టం వస్తే దర్గకు పోతం
సల్లగ సూడని యాటలు కోస్తాం
బోనాల్లోమైసమ్మా అంటాం
రంజాన్ లో రోజా వుంటాం
Peace we will give to all who live
No caste No creed free to live
సిక్స్ టివి ...
స్పిరిట్ ఫ్ హైద్రబాద్  ..................2

watch this song @
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152395632683228&set=vb.736603227&type=2&theater

Friday, October 18, 2013

నిరంతరం


వొక రాత్రి 
తలపు తట్టినపుడూ
తలుపు తట్టనప్పుడూ
చప్పుడు 
                వినాలి

వొక వుదయం
మేలు కొలిపినపుడూ
మేలు కోరనప్పుడూ
పిలుపు
కావాలి

వొక మధ్యాహ్నం
చెరిగి పోనపుడూ
చేరువ కానప్పుడూ
గురుతు
వుండాలి

వొక సాయంత్రం
తచ్చాడినపుడూ
నిచ్చెన అయినప్పుడూ
సావాసం
మనాలి

వొక మలి జాము
వొలికినపుడూ
వోర చూడనప్పుడూ
ఏకాంతమే
    కురవాలి

-----------------------------

Saturday, June 29, 2013

ఇంతే


అడుగు అడుగు కలిపీ
తోడై నీడై  కదిలీ
నడిచిన దారుల్లోనా
కంటికి రెప్పకు దూరం


                                ఇంతే ఇంతే ఇంతేనా
                                ఇంతే ఇంతేఇంతెలే


కలవని కనుపాపల్లోనా
కల చెదిరిన రుతువుల్లో నా
కడ తేరిన బాటల్లోనా
చిగురుకి  మోడుకి  దూరం                                ఇంతే ఇంతే ఇంతేనా
                                ఇంతే ఇంతేఇంతెలే


చెరి సగమే విడి జగమైతే
ఇరు ఆశలు ఆడియాసైతే
ఎద పాటే ఎడబాటై తే
చెలిమికి  లేమికి దూరం

                             ఇంతే ఇంతే ఇంతేనా
                             ఇంతే ఇంతేఇంతెలే

-----------------------------------

టైటిల్ సాంగ్
 ఇంతే 
షార్ట్ ఫిల్మ్
15 జూన్ 2013
----------------------------------

 listen this title song stanza -1 at
 http://youtu.be/4vu36JjsVVEFriday, June 14, 2013

కొనసాగిన ఆత్మహత్యయువక ఇలా చావకూడదు.

ఈ మాట నా మనసు నాతో అనుకున్నప్పుడు 20 ఏళ్ళ సావాసంలోంచి
కారణాలు అనేకం ముసురుకున్నాయి.
ఒకే ఒక ముక్క పదే పదే చెప్పి నాకు నిమ్మళం కలిగించేందుకు నా మనసు ఇలా పలుకుడుబండయిపోయింది.
“యువక ఇలా బతికి వుండకూడదు.
యువక ఇప్పుడు జీవించి వుండకూడదు.
యువక అసలు ఇక్కడ పుట్టి వుండకూడదు.”
@
ఎందుకో అతను కొనసాగిన ఆత్మహత్యలా బతికాడు. మరీ ప్రత్యేకించి తన ప్రయాణపు చివరి రోజుల్లో.
అతను తీవ్ర ప్రేమి లేమితో జీవించాడు.
అతను మాల కుటుంబంలో పుట్టాడు. మగవాడిగా పుట్టాడు.
@
యువకది అసహజ మరణం. అతని స్వప్నం ప్రౌఢ. కాంక్ష ఎరుక కలిగినది. పుట్టుకకే మాల కానీ అతను నడిచిన దారి కదంబమే.
ఇలాంటి చావులు ఒక మేధోపరమైన ఖాళీ నుంచి పుడతాయేమో!
ఈ మేధోపరమైన ఖాళీ యువకలాంటి వ్యక్తుల వ్యక్తిగతమైనది కాదేమో!
ఒక తరానిదేమో!
ఏమో కానీ యవకది కూడా అకాల మరణమే.
ఎందుకంటే అతన్ని ఈ కాలం afford  చేయలేక పోయింది.
అతని సకల ఒంటరితనాలనీ, అందులోంచి వచ్చిన విపరీతమైన సంచారతనీ, దాని ప్రతిఫలనమైన విచ్చల’విడి’ తనాన్నీ, అంతర్ముఖతనీ, సదా మత్తులోమనుగడనీ, అనిబద్ధతనీ, అసంబద్ధతలనీ  ఈ కాలం భరించలేకపోయింది.
వ్యక్తి  స్వేచ్ఛ పేరుతో సమూహంనుంచీ, కలివిడి నుంచీ, గుంపులనుంచి, సంఘటితం నుంచీ చాలా వేగంగా, స్వచ్ఛందంగా తప్పుకుంటున్న ఈ ఏకాకుల కాలం యువకని భరించడం చాలా కష్టం అయిపోయింది.
ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ‘కృత్రిమ’ మార్పులను మనపై రుద్దుతూ, ఈ ‘సామాజిక’ మార్పులపై చర్చనే ప్రధాన అజెండాగా మార్చుతున్న ఈ అస్థిత్వ కాలం యువక లాంటి పరిత్యాగ జీవన శైలినీ, నిలకడలేని తనాలను, ఆర్జనపై(ధన, జ్ఞాన)  ఆకాంక్ష లేమినీ, ఎక్కడా ఇమడలేని తనాలనీ అక్కున చేర్చుకోలేక పోయింది.  
Central Processing Units ను ఆదమరచిన ఈ Screen Savers' times యువకను కొనసాగిన ఆత్మహత్యకు పురికొల్పాయనిపిస్తుంది.
అతని బతికిన జీవితానికి ఈ నడుస్తున్న కాలానికీ  మేధో పరమైన ఖాళీ ఏర్పడింది.  అతని మేధ ఎదుర్కోలేని, నిలబడలేని, గ్రహించలేని, పరిష్కరించలేని, అవగతం చేసుకోలేని అనేక ప్రశ్నలను శరపరంపరగా వ్యక్తులపైకి ఎక్కుపెట్టిన సంక్షోభ కాలం ఇది.
ఈ పెను సవాళ్ళ,  అపార క్షుభిత కాలంలో కనీసం బతకడం కూడా చాలా సాహసమే. అయితే అతని మేధలోని ఈ ఖాళీ అతనిది మాత్రమే కాదని సవినయంగా ఒప్పుకునేందుకు వెనకాడుతున్న ఈ కాలం  అతడిని ఆత్మహత్యకు వదిలేసిందేమో!
ఈ ఖాళీ ఒక కాలానిదీ, ఒక తరానిదీ.
అందుకే యువకది అకాల మరణం.
అదుకే అతనిది కొనసాగిన ఆత్మహత్య.
యువక ఇప్పుడు మనముందు కనిపించ కుండా పోయినందుకు మరణించాడని నిర్ధారించుకుంటున్నాం. కానీ మన మధ్యలో బతుకుతున్న చాలా మంది ఇదివరకే మరణించారన్న వార్త మనకింకా చేరడం లేదు. అంతే.
@
యువక ఇలా చనిపోవడం పట్ల నాకు ప్రత్యేకమైన జాలి లేదు. విపరీతమైన కోపమూ లేదు. కుంగిపోయేంత నిరాశా రాదు. నా లోన  ఇన్నాళ్ళూ యువక రగిలించిన ఆశా కొండెక్కదు. ఈ నా లోపలి ఉక్రోశం బహుశా మా సహచర్య  స్వార్థంలోంచో, లేదా నా మృత్యుభయంలోంచో ధ్వనించిందంతే.
@
నిష్కామకర్మ తో జీవించడం చాలా ఆదర్శం. కానీ మరణంలో ఇదే సూత్రం మాత్రం కంపితమనాన్ని మరింత రగిలిస్తుందని యువక మరణం గురిచేసిన గగుర్పాటు నాకు గుర్తుచేస్తోంది.
కేవలం గ్యాలరీల కోసం ఆదర్శంగా బతకాలని తెగ ప్రయత్నించడం కన్నా దర్జాగా చావడం మేలు. అలా అని యువక ఆత్మహత్యను వెనకేసుకురాడం లేదు.
మన ముందుకు తోస్తున్నానంతే.
అయినా మనలోని యువకలో, యువకలోని మన నేనులో, ఇలా యువకలా మరణించడం పట్ల మనకు విపరీత భయం, వ్యతిరేకత, ఆందోళన, అసహ్యం, కోపం.
ఇందుకే యువకలానే అతని మరణాన్నీ చాలా తక్కువ మందే అక్కున చేర్చుకున్నారు.
కానీ అతను ఇలా, ఇప్పుడు, ఇక్కడ మరణించి వుండాల్సిందేనా?
@
యువక చెప్పాల్సింది చెప్పకుండానే చని పోయాడు.
రాయాల్సింది రాయకుండానే మరణించాడు.
చేయాల్సింది చేయకుండానే అర్థంతరంగా నిష్క్రమించాడు.
వుండటమే పోరాటం అయిన కాలంలో చెప్పాపెట్టకుండా లేకుండా పోయాడు.
చెప్పడానికీ, రాయడానికీ, చేయడానికీ, వుండటానికీ కనీస శక్తిని కూడా లేకుండా చేసేసుకుంటూ ఎటో మాయమైపోయాడు.
ఎవరి మీదో తెలియని కోపంతో, అలకతో తనను తాను నిరాకరించుకుంటూ అస్తమించాడు యువక.
మంచి మనసున్న, మనకున్న  కొద్ది మంది ఒరిజినల్ థింకర్స్ లో వాడూ వుండిపోయాడో? మిగిలిపోయాడో ?
యువకది కేవలం అకాల, అసహజ మరణమే కాదు…. అనవసర  మరణం కూడా.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
తాజా (మూగపోయిన) కలం :
యువక కేవలం నాకు 1994 నుంచి మొదలైన ఒక తీపీ చేదూ గీతలు చెరిపేసిన మహత్తరమైన జ్ఞాపకం మాత్రమే కాదు. అర్థంతరంగా ఆగిన మా అనేక ప్రయాణాల్లో నా సహచర్యం కూడా. 
ఆప్తుడు. మా కుటుంబ వ్యక్తి. నా కూతరుకు పేరు పెట్టిన వాడు.
తనకీ, నవతకీ పుట్టబోయే బిడ్డకు కవన అని పేరు పెట్టుకోవాలనుకున్నాడట.
బిడ్డ కోరికను కాలం నెరవేర్చలేకపోయింది కానీ పేరు ముచ్చటను మాత్రం నా బిడ్డ తీర్చింది.

Wednesday, April 10, 2013

డోంట్ మిస్ మీనా
మల్టీప్లెక్స్ ఆన్ లైన్ బుకింగ్ లతో యూత్ నిలువునా బుక్ అయిపోతున్న నిస్సాయం కాలాలలో ఎంత పొగరుండాలీ తెలుగు నాటకానికి?
సాయంత్రాలను అలవోకగా చెవులు పిండీ, కళ్ళు నులిమీ కబ్జా చేస్తున్న రిమోట్లను బలదూర్ అనడానికి ఎంత బలుపుండాలి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి?
వార్తలనూ వినోదాల ఫార్సుకు కుదించిన టి ఆర్ పి రేటిం'గులల్తో' మైమరిపిస్తున్న బుల్లిపెట్టె బ్రే'కింగు'ల హవా మాత్రమే నడుస్తున్న ఈ కళా విహీన సమయాల్లో ఎంతటి దుస్సాహసం ఆ యూనివర్సిటి నాటక విభాగం మొదలుపెట్టిన ఔట్ రీచ్ ప్రోగ్రాంది?
పవర్ ప్రిన్స్ జూనియర్ రెబల్ మాస్ మహారాజాల సై ఆటలు వందకు నోచుకోకుండానే బ్లాక్ బస్టర్ నూకలు చెల్లించుకుంటున్న భారీ సందర్భాలను తూచ్ అనేందుకు
ఎంత అహంకారం ఈ మిస్ మీనాటకానికి?
వగలు కాకపోతే రిలీజ్ రోజే వంద ఆటలు ఆడతానంటుందా?
అనడమేంటి ?
అలా అలా సగం ఆటలు అప్పుడే సునాయసంగా ఆడేసిందట కూడా?!
అవును ఇది నిజ్జంగా నిజ్జమే!
కారణాలు ఏమైనా చాలా కాలం నుంచీ మన నాటకాలకు పొయ్యేకాలం వచ్చిందని సర్ది చెప్పుకున్నామా?
పెదవి విరుచేసుకుని ఏదో మొగలీ, రేకూ అనుకుంటూ వున్నామా?
మిస్ మీనా మిడిమ్యాలం చూడబోతే ఇక మనమే నాటకాలకు పొయ్యే కాలం దాపురించిందేమో అనిపించింది.
మన రిమోట్ల మీద మనకే తెలియని మరో మాయా బటన్ ఒకటి మొలిచిందేమో అనిపిస్తుంది.
మన థియేటర్లలో ఆడని ఆట తాలూకు కనిపించని కొత్త పోస్టర్ ఒకటి వెలసిందేమో అనిపించింది.
మన సాయంకాలాలను మనకే తిరిగి ఇచ్చే కొత్త భరోసా ఏదో ఒనకూడిందని అనుమానమేసింది.
అందుకే డోంట్ మిస్ మీనా.వరంగల్ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ కళా ప్రాంగణంలో మిస్ మీనా నాటకం తొలిసారి కెవ్వుమంది.
అప్పుడు లేబర్ రూంకి అటువైపు హెచ్ సియూ నాటక విభాగం ఔట్ రీచ్ ప్రోగ్రాం డాక్టర్ పెద్ద పెద్ది రామారావ్ , ఇటు వైపు ఈ నాటకానికి  పదహారణాల దర్శకుడు ఇండ్ల చంద్ర తచ్చాడటం నేనూ చూసాను.
మిస్ మీనా నాటకం కేవలం కెవ్వు మనలేదు.
కేక పుట్టించింది.
రంగంపైని తొమ్మిది గడుల్లో సుడులు తిరిగే ఉరకలు. కోలాహలం. వేడుక. అల్లరి. కేరింతలు. సంబరం.
మిస్ మీనా నాటకం సాగిన తీరు ఇదీ.
అందుకే గంటకు పైగా సాగిన మిస్ మీనా నాటకం గంటకు అరవై కన్నా తక్కువ సెకన్లే అనిపింపజేసింది.
ఇదీ ఎక్కడా సడలకుండా సాగిన మిస్ మీనా నాటకం సాధించిన తొలి విజయం అనాలి.
ఆ క్రెడిట్ చంద్రకే దక్కాలి.
ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లో ముందు వరసలో కూర్చున్నప్పుడు తెరకు ఆ కొసనా, ఈ కొసనా జరిగే యవ్వారాన్ని వడిసి పట్టుకునేందుకు కళ్ళు అటూ ఇటూ తిప్పడం చాలక తలకూడా తిప్పేస్తుంటామే అచ్చం అట్లాంటి అసంకల్పిత చర్య మిస్ మీనా నాటకం చూసినప్పుడూ ప్రేక్షకులకు కలుగుతుంది.
ఇంత ఎనర్జీ వేదికపైన సాంతం సృష్టించిన (ఎలాంటి అభినయ అనుభవం లేని) ఔట్ రీచ్ రిపర్టరీ నట బృందానికి ఈ క్రెడిట్ ఇచ్చేసేయాల్సిందే నూటికి నూరు పాళ్ళూ.
*
ఇంతకీ ఏంటి మిస్ మీనా నాటకం కత?
తుమ్మలపెంట అనే పల్లెటూరిలో విరిసీ విరియని ఓ మల్లి రివెంజ్ డ్రామానే ఈ నాటక కథ.
ఒక్క ముక్కలో చెబితే కాగజ్ కే ఫూల్ లాంటి యాత్రతో, సీతామాలక్ష్మి కెరీర్ ప్రగతితో, రంగీలా లాంటి అందమైన అల్లరి నడకతో సాగే మంగమ్మ శపథమే మిస్ మీనా నాటకం.
రెండో ముక్క చెప్పాల్పివస్తే అంతకన్నా ఎక్కువే మిస్ మీనా నాటకం.

మల్లి ప్రేమించి మోస పోతుంది.
కలయికలో బతకూ, కడుపులో బిడ్డా నిరాకరించబడతాయి మల్లికి.
ప్రియుడి మోసం, ఊరి కాఠిన్యం మల్లి కడుపులోని సన్న నలుసును హత్య చేస్తాయి.
అలా ఏమీ కాకుండా, ఎవరికీ కాకుండా పోయిన మల్లి ఊరి నుంచి గెంటి వేయబడుతుంది.
మోసం కారణంగా మల్లిలో ద్వేషం పుడుతుంది.
నిరాకరణ ఫలితంగా మొండి ధైర్యం, ఎక్కడ లేని రోషం, తీరని ప్రతీకారం పుట్టుకొస్తాయి.
ఊరి నుంచి బయటపడిన మల్లి జీవితం అనుకోని మలుపులకు గురవుతుంది.
వెలుగుజిలుగుల సినిమా లోకంలో మీనాగా  విరగబూస్తుంది మల్లి.
వెండితెరను ఒక ఊపు ఊపుతున్న ప్రముఖ హీరోయిన మిస్ మీనా ఇప్పుడు ఇక ఎంత మాత్రమూ మల్లి కానే కాదు.
అయితే తనపై ప్రసరించే వెలుగులు తనకు చెందవని చాలా తొందరగానే గ్రహిస్తుంది ఆమె.
మోసం, నిరాకరణ రూపంలో వున్న తన లోపలి చీకట్లే పెద్ద వెలితిలా వెంటాడతాయి మీనాను.
తనలో చీకటిగా పేరుకుపోయిన తన ప్రియుడి ప్రేమ లేమినీ, తన సొంతూరి కాఠిన్యాన్నీ జయించాలి... లేదా సంహరించాలి అనుకుంటుంది మల్లి ఉరఫ్ మిస్ మీనా.
అందుకు ఆమెకు అందవచ్చిన క్షిపణి పేరే విజయం.
మోసం ద్వేషానికీ, నిరాకరణ ప్రతీకారానికీ సహజంగానే పురుడుపోస్తుంది.
ఈ ద్వేషంతోనే, ఈ ప్రతీకారంతోనే నేరుగా తుమ్మలపెంట చేరుకుంటుంది మీనా.
ఇప్పుడు మీనా ముందున్న సింగిల్ పాయింట్ ప్రోగ్రాం తన ప్రియుడిపై ప్రతీకారం.
తన ఆత్మకథనే సినిమా తీయాలనుకున్నట్టు ఊరిని నమ్మిస్తుంది.
ఊరు మొత్తాన్నీ తన సినీమాయలో పడేసుకుంటుంది.
తన ప్రతీకార పథకాన్నేతను తీయబోతున్నసినిమాకు క్టైమ్యాక్స్ గా కూడా రచిస్తుంది.
పథకం అమలుకు తన సొంత ఊరినే ఆయుధంగా మలుస్తుంది మీనా.
తనని గతంలో మోసం చేసిన ప్రియుడి ప్రాణాన్ని కానుకగా కోరుతుంది.
గతంలో మీనా విషయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరించిన ఊరు,  ఇప్పుడు ప్రియుడిని చంపేందుకు మాత్రం తటపటాయిస్తుంది.
విషయం తెలుసుకున్న ప్రియుడు 'ఎప్పుడో పదైదేళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటనకు ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తావా?' అని నిలదీస్తాడు.
గాయం పచ్చిగా వున్న మీనా అలియాస్ మల్లికి పదైదుళ్ళు అంటే 'అప్పుడెప్పుడో' కాదు.
అందుకే ప్రతీకారమే ఆమె తక్షణ కర్తవ్యం.
ప్రియుడి హత్యకే పట్టుపడుతుంది.
అయితే ప్రియడి హత్య జరగదు. మల్లి ప్రతీకారం తీరదు.
ప్రియుడు చనిపోతాడు. మల్లిలోపల ప్రతీకారంతో రగిలే మీనా కూడా మిస్ అయిపోతుంది.
ఊరిలో ప్రియుడి విగ్రహం వెలుస్తుంది.
పదైదేళ్ళ క్రితం తన మెడలో వరమాల వేయించుకోవాలని ఆశపడిన మల్లి ఇప్పుడు మిస్ మీనాగానే మిగిలిపోయి తన ప్రియుడి విగ్రహానికి నివాళి మాల వేయాల్సివస్తుంది. 

ఇంతకీ మల్లి, మీనాలలో ఎవరు విజయవంతతం? ఎవరు విషాదాంతం?
ఇద్దరూ రెండూనేమో!
ఇదీ నేను చూసిన మిస్ మీనా నాటకం కథాంశం.
ప్రముఖ నాటక దర్శకుడు Rajiv Krishnan చాలా ఏళ్ళుగా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రదర్శిస్తున్న నాటకానికి ఇండ్ల చంద్ర శేఖర్ తెలుగు మెరుగులు దిద్దుకున్నప్రయత్నమే ఈ మిస్ మీనా నాటకం.
నాటకంలో చంద్ర చేసిన సవరణలు, ఇంప్రొవైజేషన్లు, డిజైన్, ప్రాప్స్  మ్యాజిక్ అంతా ఇంతా కాదు.
నాటకంలో సినిమా తాలూకు యవ్వారాన్ని చాలా సునిశిత వ్యగ్యంగా, కథకు తగ్గట్టుగా మలచుకున్న తీరు చాలా అభినందనీయం.
ఇంత మందితో పట్టు సడలని అభినయం, పైగా ఒకటికి మించి పాత్రలతో(సంగీతం, నృత్యంతో సహా) ఒకే నటుడిని/నటినీ దౌడు తీయించిన చాకచక్యం విస్మయాన్నే కలిగిస్తుంది.
సీన్ చేంజ్ లో చాలా పారదర్శకత ప్రదర్శించడంతో పాటు, దాన్ని కూడా నాటకంలోని బిగువైన అంతర్భాగంలా ప్రదర్శనకు అనుగుణంగా మలచిన పద్ధతి తాజా ప్రతిభకు తార్కాణం.
ఇక మల్లిగా ఒక చిన్న పాయగా మొదలై మిస్ మీనాగా అభినయాగరా రూపం దాల్చిన అశ్విని శ్వేతది నాటకంలోని అన్ని రంగాల విజయంలో, ప్రశంసలో ఎక్కువ శాతం దక్కించుకునే ప్రతిభ.

*పోస్ట్ స్క్రిప్ట్
నాటక ప్రదర్శన అచ్చం వాక్యం లాంటిదే. రాసేసి చుక్క పెట్టగానే చనిపోతుంది. అచ్చం తెరదించేసిన నాటక ప్రదర్శన కూడా అంతే. అయితే మరణంలోనూ నాటకానికి ఓ ఎడ్జ్ వుంది. పాడె మీదే మలి చూపు కోసం ముస్తాబయ్యే రీతి వుంది నాటకంలో. నాటకంలాగా రెండో ప్రదర్శనకు వాక్యం నోచుకోలేదు. కావ్యేషు నాటకం రమ్యం అన్నారంటే అనరా? అయితే కనీసం మలి ప్రదర్శనకు కూడా నోచుకోని మంచి నాటకాలు తెలుగునాట ఎన్నో లెక్క తేల్చేది ఎవరు?
చాలా కాలంగా తెలుగు నాటకం చావుకు కారణం అవుతున్న ప్రశ్నఇదే.
ఇప్పుడు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం నాటక శాఖలో మొదలైన ఔట్ రీచ్ కార్యక్రమం ఈ ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం చెప్పేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు వంద ప్రదర్శనలకు చాలినన్ని చప్పట్లు కొట్టాల్సిందే. 


-----------------------------------------------------------------------------------

Sunday, March 31, 2013

కాస్త సెక్స్ చేసు 'కొందామా'?సెక్స్ కూడా వినిమయమే. వినియోగమే.
స్థూలంగా సెక్స్ జరిగేది రెండు రకాలుగా.
1. పరిచితుల మధ్యా( వివాహ, వివాహేతర సహచరులతో,వెబ్ క్యామ్ లతో, ఫోన్లతో)
2. అపరిచితుల మధ్యా (వేశ్యలతో, వెబ్ క్యామ్ లతో, ఫోన్లతో)
సెక్స్ ఆన్ లైన్ అండ్ ఆఫ్ లైన్ అనే జిగ్మంట్ బౌమన్ వర్గీకరణకు కొంచెం సవరణగా నేను సెక్స్ విత్ నోన్ అండ్ విత్ స్ట్రేంజర్ అని ప్రతిపాదించాను. 
అంటే ఇంకొంచెం నెట్టీ-నిటిగ్రిటీ తో చెబితే పెయిడ్ సెక్స్ (వేశ్యలతో- cash and carry), ప్రీ పెయిడ్ సెక్స్ (దంపతుల మధ్యా- commitment/loyalty is payment), పోస్ట్ పెయిడ్ సెక్స్( దంపతేతరుల మధ్యా- exchange/sharing is payment) అని మూడురకాలుగా సెక్స్ వుంటుంది.
పెయిడ్ సెక్స్, పోస్ట్ పెయిడ్ సెక్స్ 'అక్రమం' అయితే ప్రీ పెయిడ్ సెక్స్ 'సక్రమం'.
మనం కోర్టులను పడక గదుల్లోకి ఇంకా రానివ్వలేదు కాబట్టి అక్రమానికీ, సక్రమానికీ మధ్య కండోమ్ తొడుగంత మందం గీత కూడా లేదు.
అయితే 'అక్రమార్కులకు'  దొరికేలోపు "దొరకునా ఇటువంటి సేవా" అని పాడుకునే వీలుంటుందంతే. 
సో సెక్స్ కూడా ఒక కమోడిటీనే.
అంటే శరీరాలను డబ్బులకు విడివిడిగా కూడా అమ్ముకునే వేశ్యల గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడటం లేదు.
వివాహ, వివాహేతర సంబంధాల్లోని ఇద్దరి ఆడామగల మధ్య కూడా సెక్స్ ఒక కమోడిటీ మాత్రమే.
అయితే వేశ్యలకు కొంత మొత్తం ముడుతుందంతే.
అదే వివాహ, వివాహేతర సంబంధాల్లో అయితే కనిపంచని కరెన్సీ వుంటుందంతే.
ఇక్కడ డబ్బుల రూపంలో కాకుండా మరేదో మారకం జరుగుతూ వుంటుంది.
మరేదో అంటే?
అవసరమో, అగత్యమో, సాంగత్యమో, ప్రమాదమో, కోరికో, బలహీనతో, బలమో అనే అర్థం.
ఇవేవీ cash కాదు 'kind' అంతే!
పేరేది పెట్టుకున్నా సెక్స్ సందర్భంలో జరిగినా అది ఇద్దరు పరిచుతుల / అపరిచితుల మధ్య ఒక వినిమయ, వినియోగ వస్తువే.
అయితే ఆధనిక (కొమ్ములోపం అప్పుతచ్చు కాదు - ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలనుకోవడమే కదా విత్తులో ఆధునికత అంటే అనే అర్థంలోనే) మార్కెట్ వినిమయ / వినియోగ సూత్రాల ప్రకారం ఇక్కడ అమ్మకం దారు, కొనుగోలుదారు వేరువేరు కాదు.
లేదా ఇద్దరూ రెండూనూ.
సెక్స్ అనే కమాడిటీకే కాదు ఇతర అన్ని వస్తువులకూ నియమాలు వర్తిస్తాయి.
కావాలంటే సెక్స్ ప్లేస్ లో టీవిని పెట్టి చూడండి.
సిసలైన చానల్ ఓపెన్ అవుతుంది.
సెక్స్ మరింత సెక్సీగా రుచిస్తుంది.
మనం పలానా సాంసంగ్ టివిని కొనుగోలు చేయకముందే మనల్ని సాంసంగ్ టివి కొనేసి వుంటుంది.
ఇలాగే సెక్స్ కూడా. 
సెక్స్ చేయడానికి ముందే సెక్స్ ఫిక్సయిపోయివుంటుందా? లేదా?
చోటు, సమయం, వ్యవధి, సామాగ్రి, సరంజామా అన్నీ సెక్స్ కు ముందే పక్కాగా ఫిక్సా కాదా?
సెక్స్ అనే వస్తువుకు అటు, ఇటు అమ్మకం దారూ వుంటారు. కొనుగోలు దారూ వుంటారు.
అందుకే సెక్స్ అన్నది వివాహం లోపలా, బయటా, వేశ్యల దగ్గరా (అంటే ప్రీపెయిడా, పెయిడా, పోస్ట్ పెయిడా) అన్నది కేవల సాంకేతికం.
మానవ సంబంధాలనే సర్వర్ లో సెక్స్ ఒక సర్వీస్.
అయితే ఆడ మగా ఇద్దరూ - ప్రొవైడర్స్, యూజర్స్.
అయితే మనం ఇస్తున్నామా(అమ్ముతున్నామా)?
పుచ్చకుంటున్నామా(కొనుక్కుంటున్నామా)?
లేక ఏక కాలంలో రెండూనా?
అన్న ప్రశ్నలకి ఒక చిన్న వాణిజ్య ప్రకటన అంత వ్యవధి (అంటే మరేం లేదు 30 సెకన్లని కవి హృదయం) కూడా వుండదు.
దీన్నే నయా కన్ జ్యూమరిస్ట్ ధోరణిలో క్విడ్ ప్రో కో అంటాంటాం.
లేదా నయా బార్టర్ విధానం అంటారు.
సాంప్రదాయికంగా చెప్పుకుంటే ఇచ్చిపుచ్చకోవడం అనే.
రకంగా desire generates/regulates desire.

ఒక ఎక్స్ ట్రీమ్ ఉదాహరణే తీసుకుందాం.
సెక్స్ అమ్మే ఒక వెబ్ సైట్ ను చూడండి. (కర్టసీ జిగ్మంట్ బౌమన్)
అక్కడ ఒక వేశ్య (మగ / ఆడ) తన శరీరాన్ని విడివిడిగా  sexually enticing commodities ని చేసి అమ్ముకోవచ్చును గాక!
ఆమెకూ / అతనికీ ఇంతా కష్టపడి ఒక కస్టమర్ని 'కొనుక్కోవాల్సిన' అగత్యం మాత్రం ఎప్పటికీ వుంటుంది.
ఎన్ని వేషాలు వేసినా, విన్యాసాలు చేసినా సెక్స్ అమ్ముకోవాలంటే కస్టమర్ ని (కనుక్కుంటే సరిపోదు) కొనుక్కోవాలి.
అందుకే సెక్స్ అనే వాణిజ్యానికి అటు ఇటూ వున్న ఇద్దరూ అమ్మకం దారులే, వినియోగదారులే. 
దారులే వేరంతే. దారాలూ వేరంతే. (strings attached)
అందుకే desire consumes desire.

ఇక్కడ సుఖం, సంతృప్తి అన్న విషయాలకు భరోసా ఇరుపక్షాలూ ఇవ్వడం లేదు. పైగా కోరడమూ లేదు.
దాంపత్యంలోనూ అంతే. బయటా ఇంతే.
'భరోసా లేని తనాన్ని' కూడా తమ కొనుగోలు / అమ్మకం ప్యాకేజీల్లో (ఇచ్చిపుచ్చుకోవాడాల్లో) బాహాటంగానే ప్రకటించుకుంటారు; బాహాటంగానే ఊహించుకుంటారు. 
ప్రకటనలు, ఊహలు వేశ్యలు, విటులకే కాదు దంపతులూ, కాని వారికీ వర్తిస్తాయి.
ఇక్కడ సెక్స్ ఒక అనివార్య అవసర మారక వస్తువు.
ఇందులో లేమి నుంచి పుట్టిన కలిమి వుంది.
ఎందుకంటే desire manufactures desire.

వేశ్యలు సెక్స్ అమ్మేందుకు ప్రదర్శించే టిట్స్, బట్స్, సైజులూ, రంగులూ, ఎత్తులూ, పల్లాలూ - ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగానే ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ ను ప్రభావితం చేస్తున్నప్పుడు మన ఉద్దీపనలకు, స్తంభనలకు కారణభూతాలైన ఇవన్నీ ఒకే చోట (the mall called body) దొరకవన్న 'సత్యం' సెక్స్ లో పాల్గొనే ఇద్దరికైనా ముందే తెలుసు.
'సత్యం' మార్కెట్ ఉత్పత్తి.
అంటే మరేం లేదు అది మన డిమాండే.
సత్యాన్నే సెవెన్ జి బృందావన్ కాలనీ సినిమాలో హీరో ఇలా అంటాడు.
" లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే అందరూ ఐశ్వర్య రాయ్ లే"
నిజానికి హీరో మనలో చాలా శాతానికి  సాంప్రదాయ ప్రతినిధి.
రాత్రి మాత్రమే, చీకటిలో మాత్రమే 'పని' చేస్తాడు.
అందుకే లైట్లు, స్విచ్ గొడవ.
అయినా చీకట్లో ఏం డిటైల్స్ వుంటాయి?
ప్చ్! మెజారిటీ సెక్స్ పరమ నాన్-డిటైల్ యాక్టివిటీ కదా!
అది వేరే గొడవ.
అలా సహచరుల దేహాల్లో మనం రాత్రిళ్ళు చూడలేని, చూడాలనుకోని, మిస్ అయ్యే 'అంగ'రంగ వైభవం చూసేందుకు ఇంటర్ నెట్ మెరక వీధుల్లో   కళ్ళార్పకుండా తచ్చాడుతుంటారు.  చీకటి వ్యవహారం వల్లే వేశ్యల వెబ్ సైట్ ప్రకటనల్లోముక్కలు ముక్కలుగా ఆరబోసి వున్న అందాలకు మచ్చిక అవుతారు. ఇలా isolated గా blink అవుతున్న అందాలు ఒకే మాల్ లో(దేహం) ఉండాలనీ అనుకుంటాం.
అలా లేక పోతే నిరుత్సాహం లేదు ... కల్పన వుండనే వుంది.  
ఎవరీ కల్పన అని అడగొద్దు. ఆమెకూ, అతనికీ బాగా సుపరిచితమే కల్పన.
ఇంతకీ సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ హీరో ఏమన్నాడు?
తనకు దక్కని హీరోయిన్(దేహం) స్థానంలో తన 'కల్పన' అయిన ఐశ్వర్య రాయ్ కి కబురంపాడు.
అందుకు అతను చేసిందల్లా స్విచ్ ఆఫ్ చేయడమే.
ఇలా చాలా పడకగదుల్లో కూడా కాల్పనిక పార్ట్ నర్స్ తో సెక్స్ జరిగిపోతుంటుందన్నమాట.
అన్నమాట కాదు ఉన్నమాటే. 
అందుకే చివరికి వేశ్య లు కూడా desire  నుంచి  emancipate కాలేరు.  
దంపతుల గురించి, కాని వారి గురించీ వేరే చెప్పాలా?

గురూ! desire desires desire.
కండిషన్స్ అప్లై.
---------------------------------------------------------------------------------
coming up
single ready to mingle