Thursday, October 15, 2015

QUIZAS...QUIZAS...QUIZAS


ఎపుడు?
ఎలా?
ఎక్కడ?

అనే
నా విన్నపాన్ని
నీవు విన్న ప్రతి సారీ

నా చెవులకు చేరిన
నీ అనంత కీర్తన

‘‘బహుశా... బహుశా... బహుశా...’’

*

జాములు ఇలా
పొద్దులు అలా
కుంగుతున్నాయి
వొంగుతున్నాయి

ఇంకా
చెక్కుచెదరదుగా
నీ మది జవాబు

‘‘బహుశా... బహుశా... బహుశా...’’

*

నిరంతర చింతనలలో
ఏమిటి నీ కాలయాపన?

మాను సఖా
దయచేసి
దయ... చేసి

జాము జారుతున్నది
పొ ద్దు ఇంకుతున్నదీ

ఇంకా సద్దుమణగదేమీ
నీ మది

అయినా
అదే కదా
జవాబు దానిది

*

‘‘బహుశా... బహుశా... బహుశా...’’

..............................................
(క్యూబన్ పాటగాడు : ఓస్వోల్దో ఫార్రిస్
దాన్ని ఆంగ్లాన్న కైగట్టిన వాడు : జో డేవిస్)

Wednesday, October 14, 2015

Dr MM KAlaburgi

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=933069696759061&set=a.483698215029547.1073741825.100001681198736&type=3&theater

Friday, October 9, 2015

స్లాక్టివిస్ట్

నడకపై
నీడపై
కదలికపై
ఆంక్ష

కామెంట్                   లైక్                              షేర్

*

వనంపై
కవనంపై
కదనంపై
ఆంక్ష

లైక్                               కామెంట్                      షేర్

*

కూడలిపై
కడలిపై
కూటమిపై
ఆంక్ష

షేర్                                   కామెంట్                     లైక్

*

విహారంపై
ఆహార్యంపై
ఆహారంపై
ఆంక్ష

స్కిప్ కామెంట్                        స్కిప్ లైక్                              స్కిప్ షేర్

*

ఆంక్ష
శుభ్ర ప్రజలపైనే
సతతా విధించనీ

ఆకాంక్ష
శుక్ర పాలకులదే
సతతం ఫలించనీ

Ctlr X కామెంట్                                    Ctlr X లైక్                    Ctlr X షేర్

*

చేష్టలుడిగి పౌరులూ
నిరుత్తరులై జినులూ
నిరాయుధులై జనులూ
మననీ

నో కామెంట్                                నో లైక్                                    నో షేర్

*

నేడిదే తీరు
రేపటికిక
జరూరు మారు
.................

Tuesday, October 6, 2015

అంతర్ గామి

లేమి స్ఫురణ లేనిగదులనే
అతని తచ్చాట
*
1
వసంతం:
చిగురును
వేరునుంచి
వేరు చేసి
పల్లవించాడు
2
శిశిరం:
రాలుటాకుల
లెక్క లేదు
అతని వద్ద
మోడు చెట్టు కిందా
తల ఎత్తే వున్నాడింకా
3
హేమంతం:
చలికీ
చెలికీ
స్వాగత వచనం
పలకడం మానివేయలేదు
తన మౌనధారల్లో
4
గ్రీష్మం:
శుష్క ప్రచండత నచ్చక
సంజె మలయ మారుతాల
సావాసం మరిగాడు
5
వర్షం:
కాసేపు కేరింతల్లో
కొంచెం దు:ఖంలో
తడిసి మోపెడయ్యీ
రెక్క విప్పాడు
నింపాదిగా
6
శరత్తు:
చలి చీకటి ఆకాశాలకు
చుక్కల రెక్కలు అద్ది
నెగడు వేసాడు
యధేచ్ఛగా
*
అతను
రుతుగామి కాడు
*
లోటునూ
సంబరిస్తున్న
జీవని
అతనిది
....................................................

Monday, September 28, 2015

అడోనిస్

ఆదియందు పదం కాదు వుండింది; ప్రవాసం అని హఠం చేస్తున్న అరబ్ కవి అడోనిస్. సిరియన్ దేశస్థుడూ, పారిస్ నివాసి.  ‘నేను రాస్తున్న భాషే నన్ను ప్రవాసిని చేసింది’ అనే అడోనిస్ దైనందిన పౌర నరకంలో కన్నా అనుదిన ప్రవాస నరకంలో స్వాంతన పొందుతున్నాడు. మాతృత్వం, పితృత్వం, భాషా కూడా ఈతనికి ప్రవాసం మిగిల్చిన తోబుట్టువులే.
ప్రశ్నను పరిచితం చేసే మరో శేషప్రశ్నే కవనం అని ప్రగాఢంగా నమ్మే ఈ అరబ్ గేయకర్త పరోక్షం, ప్రవాసం కలిపి అస్తిత్వాన్ని రూపకల్పన చేస్తాయని నమ్ముతాడు. తన కవిత్వం నాందీ ప్రస్తావన లేని నిరింతర శుభ్ర నాందీ వచనమ్ గానే భావిస్తూ కవనకదనం సాగిస్తూ వున్నాడు. 1930లో పుట్టిన అద్ హో నీస్ (అదీ ఇతని పేరు ఉచ్చారణ) మన దేశ  స్వాతంత్ర్య వత్సరాన, 1947లో, తన తొలి కవితను అచ్చులో చూసి మురిసాడు. తక్కిన సమాచారమంతా గూగుల్ చేస్తే ఇతనికి ఎందుకు 1988 నుంచీ నోబుల్ సాహిత్య పురస్కారం రాకుండా నిలిచిపోయిందో అవగతమవుతుంది కొంత వరకు.
1
##

ప్రవాసం

.............
చెట్టుల్లా
నదుల్లా
పేదల్లాగే
సూర్యుడి తయారీని
నేనూ
*
ప్రవాసం ఎలా కల్పించాడో
అడగండి సూరీడినే
*
అక్షరమక్షరంగా
ప్రవాసం
రహదారుల్లో
వెదజల్లేసింది నన్ను
*
ప్రవాస భాషలు
కావు
సూర్యుడి భాషలు
*
అందుకే నేను ద్రిమ్మరిని
ప్రవాసం  నా అస్తిత్వం
##


2

వనంలో

..................
నను
వదిలేయండి
వొంటరిగా
*
పక్షులు వాలనీయ్
రాళ్ళపై రాళ్ళు పేర్చుకోనీ
వొంటరిగా వదిలేయండి
నన్ను
*
వృక్షాల ఊరేంగిపుల నడిమ
నే నడిచే వేళ
వీధుల కనురెప్పలు తెరిపిస్తాను
శాఖల ఛాయల్లో
పరాయి ప్రభాతాలు నాకు గురుతు
పగలు నా రహస్యాలకు బిరడా బిగించనీ
నను మాత్రం
వొదిలేయండి
వొకింత
వొంటరిగా
వొక కాంతి
ఎన్నడూ నను నా గూటికి
చేరవేస్తూనే వుంది
వొక గొంతుక
పలుకుతూనే వుంది.

........................

http://magazine.saarangabooks.com/2015/09/24/%E0%B0%85%E0%B0%A1%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D-%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81/

Tuesday, September 22, 2015

Turn! Turn! Turn!ప్రతీ ప్రతికీ
వొక రుతువుంది

*


స్వర్గ ఛాయన 

ప్రతి క్రతువునా
ప్రయోజనముంది

*


జననం వొక రుతువు

మరణం దాని క్రతువు

*


విత్తేందుకు వొక కాలం

పంటన వేరొకటీ

*


గాయానిది వో సమయం

మానేందుకు వొకింతా

*


కూలేందుకు వొక నిమిషం

కాసేందుకు కాసేపూ

*


వేదనకు వొక ఘడియా

హాసానికి వో విరుపూ

*


నివాళికి వొక జాము

కేళికి ఉదయం

*


కలిసి రాయి విసిరేందుకు వొక క్షణం

కలిసి రాళ్ళు పోగేసేందుకు తక్షణం

*


కౌగిలింతకు వొక రెప్పా

వదిలింతలకు మరొకటీ

*


పొందేందుకు వొక లిప్తం

కోల్పేయేందుకు ఇంకొకటీ

*


కలిమికి వొక కౌగిలి

లేమికి గిలీ

*


చీరేందుకు చిటికె

కూరేందుకు మరొకటీ

*


మౌనానికి మూత

మాటలకో కైత

*


ప్రేమకు వొక కాలం

ద్వేషానిది జాలం

*


యుద్ధం 

వొక క్రతువు

శాంతి 

నవ రుతువు

.........................................................


పరిశుద్ధగ్రంథం(Ecclesiastes మూడవ అధ్యాయం,1-8) నుంచి సంగ్రహించి అద్భుత గీతాన్ని కైగట్టిన  అమెరికన్ జానపద వాగ్గేయకారుడు కామ్రేడ్ Pete Seeger కి తీవ్ర మోహంతో ...........

Monday, September 21, 2015

తనివి

రద్దు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు 
అతనే
*

మొదటగా 
కాసిని పంక్తుల్ని

*

అపుడు 
ఆ పంక్తుల్లో 
లెఖ్ఖపెట్టని
పిట్టల్లా
రెక్కలు విదిల్చి
ఎగిరి కనుమరుగయినవి ఇవీ:

మిత్రులు
దిగుళ్ళూ
గతుకులూ
ద్రోహాలూ
మొఖాలూ

*

అతని రద్దు జాబితాలో 
తీసివేతల్లో
కొట్టివేతల్లో వున్నవి ఇవే:

ప్రాయ స్నేహాలు
వుడిగిన అనురాగాలూ
అమలిన దేహాలు

*

తరచూ 
తన రద్దు పద్దును సరిపోల్చుకుంటూ
నిర్మలంగా
చితి పేర్చుకుంటాడు 

అపుడు
నిప్పునా కాలని 
ఏకైక పదసముదాయం
మాత్రం ఇదీ:

‘‘పసందు జీవితం’’
.....................................................................

Monday, September 14, 2015

ARCHIPELAGO

పిడచకట్టుకున్న
పెదాలు
అర్రులు చాచి
ఆర్తిగా
అర్జీ వేసినట్టు


ముప్పిరిగొన్న
దేహం
అలమటించిన మలి రాతిరి
అన్నార్తి
కేకలు వేసినట్టు


నా మటుకు నాకు ఎందుకో
ఈ తక్షణం
దాహంలా
ఆకలిలా
ఆమె వేస్తోంది
మరీ
!
చిరు ద్వీప కూటమి కదా
లో జీవనం.
..........................................................

Sunday, August 30, 2015

Oh My DOG


A pandemonium gained momentum
among a few sects of people.
Their tussle is all about God, I suspect.

*

'Majority' in the crowd proclaimed ‘HE’ exists!

Sporting Golden tridents,
Silver crucifixes,
And Green crescents;
milled around, snarling about in righteous fury.

*

A fistful of people
unarmed and lost in shock yelled with tireless tenacity
'No God!’

*

The great polemic debate, and these babel arguments and accusations,
just fit in for an age old time pass play.

Is it not so?

*

Then thundered an Oracle from the skies above religiously, and spoke to these two camps thus:

“Whether your divinity
sans feature and form exists or not;

Do Pray,
Do Namaaz,
Do Puja,
for each other,
that you Won't need HIM
till you lead a life on this planet, as humans."

*
Irked by the oracle’s arbitration,
all the factions got united and
crucified it,
speared it,
and 'blood laden' crescents stabbed the abdomen of the atonic voice.

*

From that day,

All prayers by Human to GOD turned selfish

And all prayers by human to his fellow became redundant.
.............................................................................................

Telugu : Anantu
English : anantu and Kumar Narasimha

Thursday, August 27, 2015

Oh My DOG


కొందరు గొడవందుకున్నారు
వారి గలాటా
దేవుడి గురించేనట
*
గుంపులో చాలా మంది దబాయించారు
‘‘ వున్నాడు’’ అని.

వారంతా
పసిడి త్రిశూలతో
వెండి శిలువలతో
ఆకు పచ్చని నెలవంకలతో
ధుమధుమలాడుతున్నారు

*
నిరుత్తరులయీ
నిరాయుధులయీ
పిడికెడు మంది
‘‘లేడు’’
అని తెగేసి అనేసారు.

*
చాలదా కాలక్షేపానికి
ఈ దూషణం
ఈ భాషణం
ఈ వాదనం

*
అపుడు
ఆకాశవాణి
ఈ ఇరు మూకలతో ఇలా పలికింది
‘‘మీ నిర్గుణ నిరాకారం
వున్నా
లేకున్నా
మనుష్యులుగా
ఈ ధరిత్రిపై
మీరున్నంత వరకు మాత్రం
ఆతని అవసరం రాకూడదని
పరస్పరం
దువా చేయండి
లేదా ప్రార్థించండి
కనీసం మొక్కులు తీర్చండి’’
అంటూ మాయమైపోయింది.
.
*
అన్ని కూటములూ ఏకమై
మూకుమ్మడిగా
ఆకాశవాణిని శిలువ వేసారు
ఆ అశరీరవాణి ని శూలంతో పొడిచారు
అమూర్త వాణి పొత్తిలి నిండా నెత్తుటి నెలవంకలే

*
ఆ నాటి నుంచే
దేవుడికి మనుషులు చేసే ప్రార్థన స్వార్థంగా
మనుషులు మనుషులకు సలిపే ప్రార్థన వ్యర్థంగా
మారింది.
...................................................................

) “-? :తె, లు. ! సా; ’’ (


తమకు
స్వర్గ ఛాయ

మరి
మలుపు,

పోనీ
వి:
శ్రాం?
తి’’
యి
మీరా... నీడా వివస్ర్త(

లో
కాకుల
లో

డినోమా

కాకూడదెన్నడూ‘‘

పవనం
వొక నైరూప్య జ(ల)గం‘

కవనం దాని
హస్త ’యోని;

తొలి
మస్తిష్క సంబంధి

చషక బందీ
మలి
నం

...............
సుదీర్ఘ కవితా
ఎం ఎస్ నాయుడూ
అనంతూ
...............
15.తూచ్.15
................


Wednesday, August 26, 2015

సహేలూ


ఓసి నా సూర్యమా!
తన రజను జిలుగు

వయ్యారి చంద్రమా!
డజను చిలుకు

ప్రసరించండి
తన నాలో
నా తనలో
లోలో  పైపై

నా తెలి వెచ్చని సైకతమా
తన పాద కవళికన సుగమం సలుపు
నా గుప్పిట దాచిన చిరుగాలిలో
తన తనువు విరిసేందుకు

రుతుపవనమా!
దాహపడ్డ తన పెదాలతో
తడుపు నావి

చెలి నేత్ర ద్వయం
నను మాత్రమే కాంచే వేళలను పెంపు సేయి
కిరణమా!

కాలమా!
ననే మరి మరి గమనించనీయ్
తన కనురెప్ప ఆర్పని క్షణాల ద్విగుణీకృతాలనూ

నన్నొక్కడికే
తన కన్నొకటికిరెండూ కెటాయించనీ
పథమా!

పరువమా!
తన అధర ద్వయం
తమ సాహచర్యాన్ని కనుగొననీయ్ నాలో

నా పెదాలపైన ప్రసరించనీయ్
తన చుంబన బింబాన్ని
జీవితమా
మరొకమారు.


(25.08.15)

Quizas, Quizas, Quizas

అతనికి
మాయమైన తన శిథిల శిశిరాలు
ఇంకా బాగా గురుతే
*
తుప్పు మూగిన
దుమ్ము మూసిన
ఆ గవాక్షాల్లోంచి
అతనే
ఆ ఉత్సవ వత్సరాలను
నెమరు వేసుకుంటాడు
*
మూసివున్న అదే కిటికీ ఊచలపై
రెక్కలూ అల్లార్చలేని చిట్టి గువ్వ మల్లే సోలి
గింజల్లా పోగేసుకుంటాడు
బతికిన క్షణాల మధురిమను

సోగుల్లా పేనుకుంటాడు
పడుగూ పేకా తనే అయి
పెనవేసుకుంటాడు బదనికలా
*
అతనిపుడు గురుతెరిగాడు
గతం దర్శించతగినదేననీ
స్పృశించ తరము కానిదనీ
*
ఇపుడంతా
అతని కంటికి
ఇన్నేళ్ళ
లో సాలీడు అల్లిన బూజు వెనుకే
మెల్లగా మసకబారుతున్న జతులు ఆ సంగతులు
*
అతనిక
గతం
దాచుకోలేడు
దాల్చలేడు
పోల్చుకోలేడు
రాల్చ లేడూ
కాల్చనూ లేడు
*
అతనితో
ఈ మహత్తర
రహస్యమూ
తనువు చాలించనుంది
కాలం చేయనుంది.
.......................................................
(Quizas, Quizas, Quizas అంటే బహుశా, బహుశా, బహుశా అని అర్థం.
అది స్పానిష్ కవి జో డేవిస్ రాసిన కవితా శీర్షిక.
దర్శకుడు వాంగ్ కార్ వై తీసిన చిత్రం in the mood for love లో ఈ పాట వాడారు.

ఈ నా కవితకు ప్రేరణ ఆ సినిమా ముగింపు వాఖ్యాలే.)

Monday, July 27, 2015

సాంగత్యంతరమ్మూర్తిళ్ళిన
మూత్రిళ్ళిన 
రాత్రుళ్ళంతటా
మూర్ఛిల్లి  
మూ 
     త్రిల్
    ల్లాలి

రాతిరి గురకకు
తెలి గరికలు 

సాంగత్యాల బైరాగిత్వాలకూ
పురా తత్వాలకూ
వాలుగా మురిసే చినుకు తమ సహవాసి
తడిసిన రెక్కల చిలుక తమ వనవాసి

గొందు గొంతు గోడు గుర్తు లేకపోతే
ఏ సమయమో రాలకపోతే
ఏ అనుస్పందన అనాకృత అక్షరమే
ఏకమైతే

అనువాద తోకల
శిరచ్ఛేదనల శబ్ద మార్గాల్లో
తొణకిసలాడే
చిత్రంకై ఎదురు చూసారు

చిత్రం మచ్చిక కాకపోయివుంటే
చేతులకూ రంగులవల్లిని అద్దివుండరు

వర్ణం వివర్ణమైనా 
ఇచ్ఛ చిలకరించక వుండరు 

తట్టేందుకు తలుపు ఎన్నడూ మూసిలేరు 
తట్టేందుకు మత్తిల్లిన దేహంతో లేరెన్నడూ

ప్రవక్తా
భస్మలేపనధారీ
ప్రాత: పాదచారీ
క్రితం క్రిత:

నర హంతక ప్రేయసీ
దారి మరలాను
మరిచాను దారు దారి శ్వాసని

క్రితం రాచపుండు
ప్రస్తుతమే నా ప్రార్థనా కణం

రెండింతల భూగోళ
అహంకారాన్నీ
ఇరు పక్షాల అమావాస్యనీ
నేనే

నేలకొరిగాను
కలల కేరింతలతో
నేల జారాను
మనసుల తడిలో

ఇరుపక్కలా  నల్లని గాలి 

అమ్మలేక 
నాన్న లేక
తేనే లేక
మూత్రమే కాక
కుక్క అరుపుల ప్రేమే లేకా
నిదుర లేక
ఇంకా ఇంకా ఇంకో ఇంకో వెతికిన కల ఏదో
కలతో కల
కల తోకలా

ఇలా
రాకపోయివుంటే 
రాసుకుపోలేక లతనూ
పోత పోసుకోకుండా కలనూ
కేవల ద్రిమ్మరికి నకలునయిపోయివుందును కదా

ఇలా
పోకపోయివుంటే
పూతకూ నోచుకోని నాగలిలా
చల్లుతూ పోదును విత్తులను
మొలక దఖలు పరచేందుకు

రాకపోకల నడిమ 
చిత్తము కడు చిత్రము 
గడుసరి గమ్మత్తు

నీ పరోక్షమే 
శ్మశానం
ఒక కనిపించని నిద్ర

ఏదీ లేక
ఏదో కాకా
ఏదో లేక
ఏది ఆవల ?
ఏది ఆ వల?

స్మరణ తృప్తితో
దిగంతాల అవశేషాల లెక్కింపులో
తలమునకల మునుగులో
మూలుగులో
బోన్ మ్యారో టుమారో
గ్రామఫోన్ గాడి గాఢ 

బాధిత బరిలో బర్రెనై బురదనై
తలంటు కోనీకుండా 
ప్రేయుసీ
సన్మాన అస్తికలేవో తగులుతున్నాయి 
ఆలింగనాల్లో

బతుకుకు కవల తృణీకరించబడింది

కదలికలే బదనికలు
మెతుకు ఎక్కడో సన్నగా 
నోటికి అందకుండా పండుతూనే వుంది

At my door
Perhaps, you have knocked 
When I was knocked out

చేతులే రాలేదు
అడ్డుపడేందుకు
అడ్డగీత గీసేందుకు
అంతిమ యానం ఎటు

బ్రతుకు రుతువు
మరణం కేవల క్రతువు

తలుపు మూసివున్నా తెరిచివున్నా 
చిద్భ్రమ

తెరిచీ మూయడమే 
పన్నాగం

అద్దంతో దస్తూరీ చెదిరిపోయింది
దహనఖానాలో అద్దం
సున్తీ చేసుకుంది

సూఫీ 
రాత్రికి పగటికీ మధ్య
అశూన్య స్మృతిని తెంపేయాలి 
గొప్ప సహనహంతో

ప్రేముఖీ
వంపు
జ్నాత చషకౌషది

సంస్పర్శల అభౌతికీ
వెడలిపో వికృత సమాస సంభాషణలతో
అల మరచిన అలసట ఏదో తీరంకై

ఇదేదో ఉండని సగం
ఊడని సంగమం

తిరగేయలేని అక్షరాలూ
తలకిందులైన నీడలు

అనీడల తలల కింద
మీగడల లో వేర్లు

గడవని ఉదయాలు
గడపని రాతవాతలు కనులకి

తలకిందులైన జాడలు
గుచ్చుకుంటున్న నడక
గుమ్మం ముందుట పడిగాపులు
కొమ్మచివరా అదేనా?

రెప్పలల్లార్చు
రెక్క లార్చు
చూపు నిప్పు

కొనలే అందని కౌగిలి

లోపలి నుంచి నడుచుకెల్ళిన ఎదురునీడ

నీటిని గిల్లి
కటిక ఆకాశ మాటల్లో దిగి
పుప్పొడి కాగడాల సమయంలో
చూడనిదంతా జీవితం
చూడాల్సిందంతా అజీవితం
సువాసనే కన్నెనుక

మరలిన కమలిని దారికేం తెలుసు
తొడల తోడు
మురిసీ కమిలిన దేహంకే తెలియదు 
గాలి నీడ

ప్రాప్తీ
అసంతృప్త సంప్రాప్తీ
శ్వాస నిష్పత్తుల అహంకారీ
ప్రియులెవరో
స్వప్న స్పర్శల జాలంలో
నిర్దేశ స్పందనే ఓ బింబం

అబింబం
మరో స్పందన

గాలి తమ చిరునామా
లాలి దాని వీలునామా

కాస్తో 
శాశ్వతమో 
నిదురపట్టేట్టు వుంది

............................................................................................................
అజయ్ ప్రసాద్
అనంతు
ఎంఎస్ నాయుడుSunday, July 5, 2015

gondola

i feel you in the stream
and in the sky
in the eyes and in their dreams
we are one

desires rake up
on the shores afar
as melodies linger within
times stand still

you are mine
and me a shadow of yours

gondola vacillate gently
while feelings jingle

today i feel a veena being strummed inside
elation galore
for today and forever
our union lasts eternal
...................................................
Telugu : neeti lonaa .....ningilonaa... song of 1965's film Vivaha Bandham

మీకు దండం, ఇక చాలు కవిత్వం!అకాల్పనికుల తుది శరణు కవనం

కవిత్వాని ఆవల కవిత్వం సమర్పించేది అల్పం

కవులు కవులే
ఎందుకంటే
మరో మెరుగయిన ఉనికి అయ్యేందుకు
లోన తోపు లేని జీవులే కవులు

పాఠకులు కృతి చమత్కారాలు

చెత్త కవిత్వం  కూడా నికార్సయిన ఉద్వేగాల చెలమనే

సహజత్వం అంటే వున్నదున్నట్టు
వున్నదున్నట్టుండటం అకళ

తక్కిని రచనలకి తమ రచన తెలియదు
కవనానికి మాత్రం తన కవనం ఎరుకే
ఇదే బాధాకరం

కళ ఒక సంభాషణ
పేటెంట్ కార్యాలయం కాదది

కవులది ప్రకటనల ప్రచురణల అవివేకం
కృతి పంచుకోవడం కన్నా
ఆకృతి పెంచుచుకోవడంలో తలమునకలయ్యే అల్పులు కవులు
20 వ శతాబ్దపు అత్యంత కీలక అద్భుత ఆవిష్కరణ కొల్లాజ్ తెలియదు కవులకు
కొల్లాజ్ అంటే కదంబం

పోయేదేమీ లేదు
కవులు కాలం చెల్లి పోవడం తప్ప

పంపకం లేనిదే పెంపకం చనదు

అపరిపక్వ కవులు అనుకరిస్తారు
పరిపక్వులు దొంగలిస్తారు

సైద్ధాంతికంగా
సిద్ధాంతానికీ, ఆచరణకూ అంతరం లేదు
కానీ
ఆచరణలోనే వుంది ఆ తేడా అంతా

నియమాలు చవటలకు మార్గదర్శకాలు

కవనంలో కండూతికి కండువా
దిగంబరతకు విస్మృతి

కవనం చేసే వమనం కవనం

కవనం తర్ఫీదు కవనంలోనే
కవనం గ్రహింపు కవనంలోంచే
ఇతర నుంచి నేర్వని జాతి కవులు

అందుకే
‘‘మీకేం తెలుసో అదే రాసి చావండి’’ అని ఎప్పుడూ కవులను నిలదీయకండి
‘‘చస్తారు’’

వారికేమీ తెలియదు,
అందుమూలంగానే వారు కవులు.

అసలు తమకంటూ
వాదించేందుకు ఒక సంగతి
వ్యక్తీకరంచేందుకు ఒక విషయం
తెలియబరిచేందుకు ఒక నిజం
పంచుకునేందుకు ఒక మాట
వుంటే

ఏ దగుల్బాజీ అయినా
కాలం చెల్లిన కవిత్వాన్ని
ఎందుకు ఎంచుకుంటాడో చెప్పండి?

………………………………………………..

- English : ' Please, No more Poetry' by Derek Beaulieu
- తెలుగు : anantu
Derek Alexander Beaulieu 1973 లో పుట్టిన కెనడా కవి

Wednesday, July 1, 2015

సెకండ్ హజ్బెండ్

ప్రాతినిథ్య కథలు సమీక్ష - 4
కథ: సెకండ్ హజ్బెండ్
రచన: కుప్పిలి పద్మ
......................................................................................
“A memory is what is left when something happens and does not completely unhappen.”
– Edward De Bono
అచ్చం ఇల్లాంటి గ్నాపకమే కుప్పిలి పద్మ కథ సెకండ్ హజ్బెండ్ లో రెండో భర్తా, రెండో భార్యా అయిన అనిల్, దక్షిణల మధ్య ఘర్షణకు కారణం అవుతుంది.
గతం తాలూకు ఎమోషనల్ బ్యాగేజి ఇద్దరు కొత్త దంపతుల మధ్య (రెండో పెల్ళయినా అది పదోదయినా వారిద్దరికీ అది కొత్తదే కదా) వివాదాస్పదమవుతుంది. ఎవరి గ్నాపకానికి అనుమతి (allowed) వుంది, ఎవరి గతానికి సమ్మతి (accepted)లేదు అన్నదే అసలు చర్చ ఈ కథలో.
రేప్ వితిన్ మ్యారేజ్ ఇతివృత్తంతో వచ్చిన కథగా సెకండ్ హజ్బెండ్ కథని వర్గీకరించవచ్చు.
కథ చదివితే ఈ ఇతివృత్తం గురతుకు రానంతగా ప్రధాన చర్చ పక్క దోవ పడుతుంది కాబట్టి ఆ వర్గీకరణలో ఇది పేలవమయిన కథే.
*
స్త్రీవాద కథలుగా వర్గీకరించబడిన కథలు దాదాపుగా పొలిమికల్ (స్త్రీవాదన )గానే సాగుతుంటాయి చాలా మటుకు.
అది స్త్రీవాదంలో తర్ఫీదు కాకపోవడం వల్ల, కేవలం వాదనే సంగ్రహించడం వల్ల కొనసాగుతున్న లోపం.
స్థ్రీ కోణం నుంచి వాదనను చర్చకు పెట్టడం, తమ అస్థిత్వాన్ని ascertain చేయడంలో తలమునకలయిపోవడం ఒక కామన్ ట్రెయిట్ తెలుగు స్త్రీవాద కథలలో.
అది వాదనకు అవసరం, కానీ కథలో అదే ఎక్కువభాగం తీసుకోకూడదు.
అంతే!
అందుకే చాలా స్త్రీ వాద కథలు స్త్రీ వాదన కథలుగానే మిగిలిపోయాయి.
నిలిచిపోలేదు.
అయితే ఈ పొలిమికల్ పాటర్న్ అంత బండగా, మొరటుగా, మొండిగా, ఆగ్రహంగా కాక కాస్త ఈస్తటిక్ గా, సోఫెస్టికేటెడ్ గా, కించిత్ కన్ విన్సింగ్ గా పరిణతి చెందిందని కుప్పిలి పద్మ కథ అవగతం చేస్తోంది.
ఈ పరణతిని తక్కిన ఇటీవలి స్త్రీ వాద కథల్లోనూ పరామర్శించవచ్చు.
వాటి ప్రస్తావన ఇక్కడ డీవియేషన్.
స్థ్రీవాద కథ ఎందుకు బండగా, మొరటుగా, మొండిగా, ఆగ్రహ ప్రకటనగా మాత్రమే వుండకూడదని అనుకుంటున్నాంటే,
స్త్త్రీవాద లక్ష్యం పురుషుల్ని నిర్మూలించడం కాదు, పురుషాధిక్యతని కాబట్టి.
అందుకే స్త్త్రీవాదన కేవలం పురుషాధిక్యాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి, అటాక్ చేసే దగ్గరే ఆగి పోకుండా, పురుషాధిక్యతతో పెంచబడ్డ, కన్ స్ట్రక్ట్ కాబడిన తననీ, తన ఆపోజిట్ జెండర్ ని అర్థం చేసుకుని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకునే విధంగా ఆ సెన్సిటైజేషన్ జరగాలి.
ఈ వివేకం స్థ్రీలందరినుంచి ఆశించడం గొంతెమ్మ కోరికే కానీ, స్థ్రీ వాద రచయితలకు ఇన్నేల్ళ తర్వాతయినా ఈ బాధ్యత మాత్రం వుంది.
అలాంటి బాధ్యతతోనే రాస్తున్న స్త్త్రీ వాద రచయిత్రుల్లో మిత్రమ కుప్పిలిపద్మ ఒకరు.
*
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న ఇద్దరి కథే సెకండ్ హజ్బెండ్.
కథ పేరు సెకండ్ మ్యారేజ్ కాదు... సెకండ్ హజ్బెండ్.
కాబట్టే ఇది స్త్రీ పక్షపాతంగా సాగిన కథ.
*
అనిల్ అమెరికాలో వుండి వచ్చిన యువకుడు.
కారణాలు తెలియదు కానీ(అనవసరం కూడా)అతని భార్య చనిపోయింది.
తన భార్య గౌరిని బతికివున్నప్పుడు ఎంత ఆరాధనగా చూసుకునేవాడో తెలియదు కానీ, చనిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఆమె ఫోటో పూజగదిలో వుంచాడు అనిల్.
అయితే ఆమె మరణించి ఆరునెలలు తిరక్కుండానే మ్యాట్రిమోనీలో మరో పెళ్ళి సంబంధం కోసం వెతుక్కుంటున్న ఇద్దరు పిల్లలున్న విడోవర్ అతను.
*
థర్టీ ప్లస్ దక్షిణ భర్తను కోల్పోయి రెండేల్ళయ్యింది.
మ్యాట్రిమోనీ కాలమ్ ద్వారా అనిల్ ని ఎంచుకుంది.
అనిల్ ముమ్మాటికీ దక్షిణ ఎంపికే.
*
అయితే రచయిత్రి ఈ ఇద్దరి పాత్రల సహచరులు చనిపోయారు అన్న వివరాన్ని చాల సూచన ప్రాయంగా చెబుతుంది తొలి, మలి ప్రస్తావనలో.
అనిల్ : ‘‘ఆమె మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయి ఆరునెలలయ్యింది.’’
దక్షిణ: ‘‘ దురదృష్ట వశాత్తూ తను వెళ్ళిపోయారు’’. ‘‘ఈ రోజు విశ్వాస్ వెళ్ళిపోయిన రోజు’’
ఈ వాక్యాలలో ఎక్కడా మృత్యువు ధ్వనించడం లేదు.
పైగా విడిపోవడం, లేదా వేరే వ్యక్తితో వెళ్ళిపోవడం లాంటి కథకు అస్సలు తోడ్పడని అర్థాలూ స్ఫురిస్తున్నాయి.
ఇది యాధృచ్చికంగా జరిగిందా? లేక రచయిత్రి ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా చేసిందా? తెలియదు. ఇది అవాయిడబుల్.
చాలా సటిల్ గా చెప్పాలనుకున్న విషయంలో, తన ఉద్దేశ్యాలను చేరవేయని వివరాలున్నాయని పద్మ గుర్తించి వుండి వుంటే ఈ డీవియేషన్ వచ్చేది కాదు.
*
ఇక తన రెండో భర్త ఎలా వుండాలనుకుంటోంది దక్షిణ? అన్న ప్రశ్నకు కథలో సమాధానం లేదు.
కానీ అనిల్ తన రెండో భార్య నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడో మాత్రం పకడ్బందీగా స్పష్టం.
1. పెళ్ళయినా పిల్లలులేని విడో అయివుండాలి.
2. తన కులమే అయి వుండాలి (ఈ వివరం అనిల్ తల్లి హైమవతి ద్వారా ‘‘మన వాళ్ళే అనుకో’’ అని చెప్పిస్తుంది రచయిత్రి).
3. అంటే అనిల్ జనరల్ మ్యాట్రిమోనీలో వెతకడం లేదు తన సహచరిని. తన క్యాస్ట్ మ్యాట్రిమొనిలోనే వెతుక్కుంటున్నాడు. చాలా స్పెసిఫిక్ అండ్ క్లియర్.
4. అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఆమె దగ్గర వుండకూడదు.
5. అమ్మాయి దగ్గరి నుంచి ఎలాంటి లగేజ్, ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ కూడా వద్దని సూటిగా చెప్పేసాడు అనిల్.
6. అమ్మాయి సేవింగ్స్ నామినీ ‘తన’ పిల్లల మీద మార్చుకొమ్మని దక్షిణకు ‘సలహా’ రూపంలో డిమాండ్ చేస్తాడు.
ఇవీ అనిల్ రిక్వైర్ మెంట్స్ అండ్ కండిషన్స్.
చాట్ లో, స్కైప్ లో అనిల్, దక్షిణలు కొంత కాలం మాట్లాడుకున్న తర్వాత, ముఖాముఖంగా ఈ షరతులన్నింటికీ ఒప్పేసుకున్నతర్వాతే దక్షిణ తన కుడి కాలు పెట్టి అనిల్ ఇంటి గుమ్మం తొక్కుతుంది.
అనిల్ కు వున్న ఇలాంటి రిక్వైర్ మెంట్స్ , కండిషన్స్, ఇంత క్లారిటీ దక్షిణకు వున్నట్టు కనిపించదు.
అయితే దక్షిణ మ్యాట్రిమోనిలో చూసి అనిల్ ని కనుక్కుంది కాబట్టి, ఆమె కూడా తన కాస్ట్ మ్యాట్రిమోనీ కాలమ్ లోనే తన సెకండ్ హజ్బెండ్ ని వెతుక్కుంటోందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఒక్క కండిషన్ లేదా జాగ్రత్త తప్ప దక్షిణ పాటించిన, వ్యక్తపరిచిన ఏ నియమమూ కానరాదు కథలో.
మరి దక్షిణ ఎందుకింత బ్లాంక్ గా, ఇన్ డెసిసివ్ గా వుంది?
ఈ ప్రశ్నకూ కథలోనే సమాధానం వుంది.
‘‘ముందు చూపు తక్కువనుకుంటాను. నాకు తక్షణమే ముఖ్యం’’ – ఇదీ దక్షిణ ఆలోచనా విధానం.
ఇలా ఆలోచించే దక్షిణ డెసిసివ్ గా మారే ప్రయాణమే ఈ కథ.
*
చాలా సూటిగా తన మనసులో మాటని నిజాయితీగా చెప్పే ప్రాక్టికల్ అండ్ డామినీరింగ్ పర్సనాలిటీ అనిల్ అయితే, స్పాంటేనియస్ అండ్ తన మనసులోని మాటను అంత తొందరగా బయట పెట్టలేని, పైగా వాయిదా వేసే మనస్త్తత్వం వున్న ఎమోషనల్ బీయింగ్ గా దక్షిణ పాత్ర కనిపిస్తుంది.
ఈ ఇద్దరికీ మధ్య విబేధం, ఘర్షణ, వాదన వాళ్ళ వర్తమాన జీవితం నుంచి రావు.
వాళ్ళ గత జీవితం తాలూకు వాళ్ళు ఇంకా మోయాలనుకుంటున్న ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ నుంచి వస్తుంది.
రెండో పెల్ళి చేసుకున్న తర్వాత కూడా అనిల్ తన మొదటి భార్య గౌరి కి ‘రోజూ పూలమాల వేసి దీపం’ పెడతాడు.
ఇలా స్మరించుకోవడం దక్షిణకి నచ్చుతుంది. ఆ ఇంటిపైన గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే మొదటి భార్య గౌరి జయంతిని ఎంతో నిష్టగా పాటిస్తుంది దక్షిణ. విచిత్రం ఏమిటంటే గౌరి వాళ్ళమ్మ గంగా దేవికే ఈ తంతు పెద్దగా నచ్చదు. కానీ దక్షిణకు మాత్రం ‘‘గౌరి గారిని గుర్తు చేసుకోవడం, ఆమెకి ఒక కంటిన్యుటి వుండడం’’ నచ్చుతుంది.
అందుకే చాలా నిజాయితిగా తన మొదటి భర్త విశ్వాస్ ని కూడా అదే మోతాదులో తన రెండో భర్త అనిల్ గౌరవించాలని భావిస్తుంది.
అందుకే విశ్వాస్ జయంతిని కూడా, గౌరి జయంతిలానే నిర్వహిస్తుంది.
ఇక్కడే పేచీ మొదలవుతుంది.
ఇది పేచీ అనడం కన్నా ఆమె తన మనోఫలకంలో అణచిన పోటీ.
గౌరి ఫోటోని తొలిసారి పూజ గదిలో చూసినప్పుడు దక్షిణ ఎలాంటి కంగారుకూ గురి కాలేదు.
కానీ విశ్వాస్ ది ‘చిన్న’ ఫోటో పెట్టినపుడు మాత్రం సెకండ్ హజ్బెండ్ అనిల్, అత్త అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తారు ఇలా...
‘‘వున్నట్టుండి పూజగదిలో తెలియని వాళ్ళ ఫోటో కనిపిస్తే ఎవరికైనా కంగారుగానే వుంటుంది.’’
అంటే విశ్వాస్ గురించి అనిల్ కి గాని, సెకండ్ అత్త హైమవతికి కానీ ఏమాత్రం డిటైల్ ఇవ్వలేదు దక్షిణ.
అందుకే వారికి అది షాక్ లేదా సర్ ప్రైజ్.
పైగా ‘‘ముందే ఒక్క మాట చెప్పి వుంటే’’ బాగుండేది అని అత్త హైమవతి చేసే కౌన్సిలింగ్ కూడా దక్షిణకు పట్టదు.
ఎందుకంటే దక్షిణ బై నేచర్ తన మనసు ముందే చెప్పేసే రకం కాదు.
దాచుకునే లేదా వాయిదా వేసే మనస్తత్వం వున్న వ్యక్తి.
*
ఇద్దరికీ మధ్య ఘర్షణ కు దారితీసేది ఈ ఫోటోల వ్యవహారమే.
మరణించిన ఇద్దరు సహజరులను స్మరించుకోవడం కోసం దాంపత్యాన్ని చిక్కుల్లో పడేసుకుని అందులో వివిక్ష, ఆధిపత్యం గురించిన చర్చ చేసుకుంటారు అనిల్, దక్షిణలు.
అనిల్ తన అభ్యంతరాన్ని దాచుకోడు. దక్షిణకు అభ్యంతరమే లేదు.
ఈ వివాదంలో దక్షిణపై అత్యాచారం జరుగుతంది. రేప్ వితిన్ మ్యారేజ్.
కానీ దీని గురించి పల్లెత్తు మాట అయినా మాట్లాడదు ఈ కథ.
*
“The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract, the wife hath given herself in kind unto the husband, whom she cannot retract.”
- Sir Mathew Hale, Chief Justice in England (1600 A.D.)
ఈ జడ్జిమెంట్ ఇంగ్లండ్ చీఫ్ జస్టిస్ సర్ మాథ్యూ హేల్ 1600 లో ఇచ్చింది.
దీనికి మన శిక్షాస్మృతి లోని 375 సెక్షన్ లోని ఎక్సెప్షన్ కి పేద్ద తేడా లేదు.
“Sexual intercourse by man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.”
దీన్ని కదా కథ చర్చించి వుండవలసింది. ఇంత ఘోరాన్ని కదా కథ నిలదీసి వుండవలసింది.
దక్షిణ తన పై జరిగిన రేప్ వితిన్ మ్యారేజ్ గురించి పోరాడదు సరికదా పూర్తిగా యు టర్న్ తీసుకుంటుంది.
ఆమె ఆత్మగౌరవ పోరాటం అనిల్ అబార్షన్ చేసుకోమన్నా చేసుకోకపోవడం దగ్గర ఆగిపోతుంది.
రేప్ చేసినా అనిల్ తో కలిగిన బిడ్డకు జన్మ నివ్వడం దగ్గర ఆమె సాహసం నిలిచిపోతుంది.
దక్షిణలాగా ఈ సంకటాల్లో వున్న ఏ మహిళకు ఏరకంగా మేలు చేసే ముగింపు కానే కాదిది.
*
......................................................................
తరువాతి సమీక్ష ... పూడూరి రాజి రెడ్డి ‘‘ రెక్కల పెళ్ళాం’’