Tuesday, October 23, 2012

పిల్ల చేపల కలల కడలి

మాయా
నాగరికత అంతం
క్యాలెండర్ కాండ్రించింది

ప్రేమ పేజీ తిప్పేసింది
ప్రేయసి మరో రోదసి

కానుక అనుకున్న జీవితం 

గానుగ

మన్నిక  కావాలి
                    మచ్చిక  కావాలి
లేదా
మనలేం
               మానలేం
                           
#

ఆపాలనుకున్న ఏదీ కాదు అంతం
ఆగటం అగత్యం
గతం అనంతం
ఆకర్షించే అహం స్పృహ
ఆహ్వానించదనేకదా
ఇంత బాధా!

#

కొండ చివరన
పాదం కొన మోపినప్పుడు
కాసిన
నీ వొక్కడిదీ
వొంటరి కాదు చూపు
నీ పాదం ఇంకా కానని
లోయ
          వైశాలి
 

కనుగొన్నదేదీ కన్నుదే కాదు
చూపు విస్తరి

#

దృశ్య దేహాలు మరుగున పడనీ
దేహాతీత దృగ్విషయాలే
మక్కువ వలయాలు
దరహాస హోమం ముందు
మృదుమాస గాయం
 

సోయ హొయలు అనిర్జీవమ్
ఎక్కడిదయినా సరే
ఓ రాత్రిని ఈ రాతిరికి
కొన్ని కలల సేదకు
అక్కున కునారిల్లనీయ్

#

బరువు జీవితం
అరువు కాగితం
సిరా కరిగే కడలి
వీపున శిలువే తీరం
మనో ఏకాంతరం నడుమ
మరో ద్వీపాంతర
                        వాసాలు
దిక్కు దీపం ఆర్పినా
దరి దారి కాలిని కననీయ్

#

స్నేక్స్ సాక్స్ విడిచినా
విషం సశేషం
తేలియాడే ఆడ ఆట
                            అవాక్యం

అమాటలేగా మిగిలేవీ
అకలలేగా మసిలేదీ

కని
      కరించని సత్యాలనే
కఠోరంగా అను
                   సరించాలి

#

ఆ పిర్ర నునుపు వంకరే
ఆ పిట్ట మనసు ముక్కెరే
 
ఎరిగే
ఎగిరే నిశ్శబ్ద దహన కాంక్షా వృత్తాల్లో

ఇటు విరిగి ఒరిగాం అంతే

అతి ప్రాతః మృత్యు కారాగారంలో
సరికొత్త ప్రాణ వాయువు

శ్లోకించు
స్తోత్రిం
చు
నును దేహ రశ్మి రజనును
 

వెనుతిరగడం నిషేధం

అద్దంలో నిరాకరించబడిన
వెన్ను దన్నుఆమేనా?

చూపెప్పుడూ
ఆరని నెత్తుటి దస్తూరీ

#

అధరం మాటున అచిత్రం
దేహ భాష వంచన ముఖచిత్రం
చేరాల్సిన రాల్చిన పగల్చిన
అద్దాల్లో
అదాహ ఆకృతి

పిల్లల పిలుపెక్కడ?
పిలుపులోని పిల్లలెక్కడ?

తోడు దిగులుగా
నీడ మిగులుగా
ఈ రాత్రి
             ఈ చెట్టు
                             గర్భవతి

పిల్లలే
ఏ అనుమతీ అక్కర్లేని
రెక్కలల్లార్చిన పిట్టలు

#

తిరగుతున్ననేలపైన
వాలలేని వానలే ఆనవాలై
దేహాలు ఆరబెట్టుకుంటున్న మేఘాలు
చడీ చప్పుడూ లేని
మౌనాలోచనాలు
ఎప్పటికప్పుడు
తలతిప్పేసుకునే
రక్త పాతరలు

#

వృక్ష వక్షోజాలపైనా
కుదురు ఎరుక రాకపోతే
చుట్టూ కల తిరుగు కనీసం
ఏదో మొక్కు వున్నట్టు
ముక్కలు ముక్కలుగా
మొక్కలు మొక్కలుగా
పగిలి విత్తులా
 

నిప్పుకు పుట్టిల్లే
విత్తు వళ్ళు
             కను

#

మరో వాలు తిరిగిన ఆకాశాన్ని
మరో చినుకు అడిగింది పాదముద్ర

దరి చేరే గాలి కలలో
సకాలం ఎవరిది?
విసర్జించని అక్షరాల్లో
మౌనం ఎవరిది?

మరో గాలం
జాలరి జీవితం
జారే వలే
చేప కలల కడలి

------------------
 

అనంతు
ఎం ఎస్ నాయుడు
అక్టోబర్ ఇరవై రెండు. పన్నెండు
Monday, October 22, 2012

song

సాకీ

ఉలసా పూలన్నీ
వలసెల్లి పోనాయే
    సెల్లిపోనాయే
        ఉలసా పూలన్నీ సిన్నారి
        వలసెల్లి పోనాయే వయ్యారి
        నీ రాక తెలిసాక సింగారి
        నిను కళ్ళ జూసాక బంగారి


పల్లవి


అనుకోని కానుక నువ్వా
కనులెదుట వేడుక మువ్వా
తొలివలపు వేకువ పువ్వా
ఎదలోతుల్లో ...తారాజువ్వా

తొలి చూపే వెలగే దీపం
ఏ చీకటి సోకని ద్వీపం
కళ్ళారా చూడాలంటే
కనులారు... చేయ్యాలంతే

ఏ మబ్బుల తలుపే లేని జాబిల్లీ నువ్వేనా
నిను చూసిన ఈ వేళే నేనేలేనే నాలోనా
                                                          

                                                            IIఅనుకోనిII

చరణం -1


నువ్వెందుకె ఇష్టం
అని మదినే అడిగితే
మాటలు లేవందే

నువ్విందుకె ఇష్టం
అని నిలువద్దంలో
నిన్నే చూపాలే

ఆ బైరన్ పద్యంలో
అందం బదులుగ
నీపేరే రాసా

ఆ న్యూటన్ సూత్రంలో
ఐస్కాంతవు నువ్వని
భూమిని తప్పించా

ఈ లోయల పువ్వుల్లోనా
జలపాతం ధారల్లోనా
సుడి తిరిగే దారుల్లో
కొండల్లో... కోనల్లో

ఏ చోటా నిను వెతకాలని
తడబాటుకు లోనయ్యానే
నిలువెత్తుగ నిజమయ్యిందే
ఇది కల కాదని రుజువయ్యిందే


                                                IIఅనుకోనిII

చరణం-2


ఎడబాటే కష్టం
చెరిసగమైనా
చేరే దరి ఒకటే

ఈ మౌనం  కష్టం
వినిపించాలే
ఒకటైనా  ఒకటై

ఆఫ్రెంచి శిల్పంలో
నీలో వున్నది
ఒకటీ లేదంటా

డావిన్సీ చిత్రంలో
ఆ మర్మం నీదని
నేనే గుర్తించా

కనిపించీ కరుణిస్తావని
దయచూపి దయచేస్తావని
నే చూడని దిక్కేలేదే
నేనే తీర్చని  మెక్కేలేదే

ఎన్నడుగులు నడిచేసామో
ఏ లెక్కలు లేకుండానే
ఏడడుగులు వేసెయ్యాలే
ఆ చొరవేదో చేసేయ్యాలే


                                                     IIఅనుకోనిII


Thursday, October 11, 2012

Mother


ఊపిరి నీవె...
తనువూ నీవె...
ఉనికీ నీదే తల్లీ

నను కడుపున దాల్చి
రూపం తీర్చి
 ప్రాణం పోసింది నీవె

నీ కంట చేరే ఒక్క నీటి బొట్టు కడలినె ముంచును తల్లీ

నీ కాలి ధూళి చాలే  తల్లీ స్వర్గం ఎందుకు నాకూ...

ఊపిరి నీవె...
తనువూ నీవె...
ఉనికీ నీదే తల్లీ

నింగిని మెరిసి...
నేలను మురిసి...
వానలో కురిసి
గాలై వీచే

భూమికి ఐనా నెమ్మది లేదని
దైవం పంపెను-2
తల్లిని ఇలకు

ఊపిరి నీవె...
తనువూ నీవె...
ఉనికీ నీదే తల్లీ


url: Tamil_Beautiful_Mother_s_Song_-_Unni_Krishnan_Awesome_Singing-1.mp4

(సామ్రాజ్య లక్ష్మికి )