Monday, December 22, 2014

జాస్మిన్ - 2వీధి చివరన 
నా నడి రాతిరి 
ఏ అపరిచిత కుక్క మొరిగినా 

విధి చివరన 

అదే నడిరాతిరి 
పరిచిన దారి వెంట 
నీ పిలుపు 
నన్ను వెంటాడుతోంది 

*

నా ప్రియాతి కుచ్ కుచ్  
అలియాస్ ఇండీ
ప్రతి మలి రాతిరీ 
నీ అరుపై తోచి
ఆ క్షణం నన్ను 
వీధి పాలు చేస్తావే 


*

రెండు వారాలయినా నిండని

పాలు మరవని పసికూనా 
ఓ నా ఒకానొక వీధి కుక్క పిల్లా  
రేవన్ జాతి ముత్తాతలు అవ్వలు కల దానా  

నా ఇంటి సభ్యత్వం 

నా బలవంతపు అనుబంధం

*


నిజమే 

పిల్లల్ని పెంచడం 
వొక మెలకువ
వొక మెళకువ
వొక కళకువ

పిల్ల కుక్క కూనలయినా

ఏం కళ
వాటి ముఖారవిందాన
పసితనపు జీవుల కళ అది

*


హంపీ తుంగభద్రలో 

నీ తొలి ఈత
టిబి డ్యాం పార్కులో నీ సయ్యాట
బళ్ళారి రాళ్ళ దారిలో నీ బడలిక

కవన మంచం కింద

నీ దిగుల్లేని బస
కపిల్ పక్కలో సుస్సూ

నీ ఈడు పిల్లల్లో

అదే హొయలు సొగసు 
అదే పరుగు యశస్సూ
అదే జీవ కళ
తనివి తీరాను నేనూ మరళా నీలో

*

మెడన మువ్వ సవ్వడితో
నడయాడిన 
మరొక పసికూనే ఇండీ
రూపానికీ 
జాతికీ 
అది పిల్ల కుక్క కూన అంతే

*
ఇండీ నీ సభ్యత్వం 
నా బలవంతమే కాదు
నా తొందరపాటూ
నా పశ్చాత్తాపమూ 
ఇపుడు


*

నలుగురూ నాలుగు దారుల్లో
ఇల్లు వదిలి వెళ్తూంటే
యింటిని  నాలుగు రోడ్డుల 
కూడలి చేసేది 
ఇండీ

ముఖాన 

దిక్కు తోచని దిగులేదో పలికించేది

మా పరోక్షంలో 

దాని సరంజామా 
సరిపడా వుందో లేదో 
అన్నదే
ఇల్లు విడచి కదిలే 
ఆ నాలుగు జతల పాదాల వెంట
రోజంతా దిగులు

తీరా ఇల్లు చేరాక

ప్రతి కాలి జత అడుగులకై
దాని పరివేదన
దాని ఉరకలు
దాని వేషాలు
దాని నంగితనాలు
దాని గోములు
దాని వయ్యారాలు
దాని కవ్వింపులూ

పసి పిల్లలను తలపించే

మరిపించే మురుపు
దానికే స్వంతం

దాని సమక్షం ఆసాంతం

దాని సంతకం

*


ఇండీ 

నీ సభ్యత్వం
నా తలంపు అప్పుడు
నా తలొంపు ఇప్పుడు

 *


ఇండీ

ఒక ఆడ కుక్క పిల్ల
పైగా ఇంటి పిల్ల

అర డజను పిల్లా పాపలలతో

కళకళలాడాలనుకున్నాము

మా చేనులో... మా పంట వెంటా

మా కల్లంలో... మా వాము వెంటా
మా కుప్పలు వెన్నంటి
మా విశ్రాంత ఏకాంత ప్రాంతాన
మా కాపులు మా మోపులు కాచీ
కళకళలాడాలి 
అరడజను పిల్లలతో 
ఇండీ

నిండా అరడజనూ 

ఇండీనే ఈనాలి 
మేమే కనాలి

అరడజను ఇండీ అల్లరులు

మళ్ళీ కలయ తిరగాలి చుట్టూతా
కలా తీరాలి 
అలా అలా

*


ఇండీ 

నీ సభ్యత్వం
నా లేమి రికామీ 
నీ సభ్యత్వం
నా రాహిత్య సంచారం

*


కలలో ఇండీ

‘‘ పిల్లలు
 కుక్కవయినా
మీవయినా
ఒక్కటే

పిల్లలు

పెంచకపోతేనే పెరుగుతారు
పెంచకపోతేనే ఎదుగుతారు

కుక్క నుంచీ
మొక్క నుంచీ ఇదే నేర్వాలి
పదే పదే

పొదగడం మీ పని

ఎదగడం పిల్లల పని

ఒదగడమా ?  

పని మీదయినా
పిల్లలదయినా

పెంచడం 

పెంపకం
రద్దుచేస్తేనే కదా
కన్నవారవుతారు 

ఆలనా 

పాలనా 
రుద్దుతుంటేనే కదా 
లేనివారవుతారు ’’

కలలో ఇండీ గొంతు ఆగింది

మాయమైంది
కల చెదిరింది

కలలోనే ఇప్పుడు ఇండీ

కళ్ళెదుటే లేదిప్పుడు ఇండీ

*


ఇండీ అంటే ఇష్టం


యిష్టం ... వొక బాధ్యత

యిష్టం ... వొక బరువు
యిష్టం  ... వొక పరువు
యిష్టం  ... వొక రుతువు
యిష్టం  ... వొక క్రతువు
యిష్టం  ... వొక ఆస్తి
యిష్టం  ... వొక హక్కు
యిష్టం  ... వొక ఆధిపత్యం
యిష్టం  ... వొక అస్తిత్వం

యిష్టం 
 ... లీష్ లేని కుక్కపిల్ల నడివీధుల్లో
యిష్టం  ... విలాసం లేని విధికి వదిలిన ఇండీ

*


ఇండీ

నీదే విధి
నాదే వీధి
నాకు మోజు
నీకు శాపం

*


నీవు బలంగా

కోపంగా
విసుగ్గా
చికాకుతో
చలాకీగా కొరికిన
నీ లీష్
ముక్కలై రెండుగా వుంది 
నా గుండెలా 

*

‘‘ఇండీ... 

నువ్వెక్కున్నావ్?’’
..................................


No comments: