Tuesday, September 22, 2015

Turn! Turn! Turn!ప్రతీ ప్రతికీ
వొక రుతువుంది

*


స్వర్గ ఛాయన 

ప్రతి క్రతువునా
ప్రయోజనముంది

*


జననం వొక రుతువు

మరణం దాని క్రతువు

*


విత్తేందుకు వొక కాలం

పంటన వేరొకటీ

*


గాయానిది వో సమయం

మానేందుకు వొకింతా

*


కూలేందుకు వొక నిమిషం

కాసేందుకు కాసేపూ

*


వేదనకు వొక ఘడియా

హాసానికి వో విరుపూ

*


నివాళికి వొక జాము

కేళికి ఉదయం

*


కలిసి రాయి విసిరేందుకు వొక క్షణం

కలిసి రాళ్ళు పోగేసేందుకు తక్షణం

*


కౌగిలింతకు వొక రెప్పా

వదిలింతలకు మరొకటీ

*


పొందేందుకు వొక లిప్తం

కోల్పేయేందుకు ఇంకొకటీ

*


కలిమికి వొక కౌగిలి

లేమికి గిలీ

*


చీరేందుకు చిటికె

కూరేందుకు మరొకటీ

*


మౌనానికి మూత

మాటలకో కైత

*


ప్రేమకు వొక కాలం

ద్వేషానిది జాలం

*


యుద్ధం 

వొక క్రతువు

శాంతి 

నవ రుతువు

.........................................................


పరిశుద్ధగ్రంథం(Ecclesiastes మూడవ అధ్యాయం,1-8) నుంచి సంగ్రహించి అద్భుత గీతాన్ని కైగట్టిన  అమెరికన్ జానపద వాగ్గేయకారుడు కామ్రేడ్ Pete Seeger కి తీవ్ర మోహంతో ...........

No comments: