Monday, December 19, 2011

untitled

తల్లుల ఆసరానే
లేకుండా
పిల్లలే
నాకుంటే
బాగుండనిపిస్తుంది

నా కోసమే వున్నారనుకున్న
పిల్లలు
ఎన్నడయినా
తల్లుల్ని తలచుకుంటే
బాధేస్తుంది

పిల్లల కోసమే ప్రార్థించే తండ్రులున్నా
పిల్లలే లేరని చింతించే తల్లులున్నా
దిగులే వీస్తుంది

పిల్లలు ఎల్లల్లేని చేపలు

మరి
తల్లులయినా
తండ్రులయినా

కనగలరా
ఏ మునిమాపయినా

పిల్లల్లా
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

(12-dec-2004 )